left

LUTin, Kollin Säätiön sekä Luonnonvarakeskuksen edustajista koostuva asiantuntijaryhmä kartoitti kevään 2021 aikana metsän jalostusarvon nostoon merkittävästi vaikuttavia ehdokkaita ja valitsi innostavimmat finalistien joukkoon.

Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin 18. marraskuuta 2021 toteutetussa verkkotapahtumassa. Voittajaksi valikoitui Stora Enson puupohjainen hiili. Metsä360-voittajan valitsivat VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara, lumilautailun moninkertainen maailmanmestari, metsänomistaja ja metsuri Roope Tonteri, sekä Kemppi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Teresa Kemppi-Vasama.

Lue uutinen LUT.fi-sivustolta:
Stora Enson puupohjainen hiili voitti Metsä360-tunnustuspalkinnon

right
Metsä360 logo
left

Stora Enso – puusta materiaalia akkuihin ja paristoihin

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Yhtiö testaa parhaillaan puupohjaisen hiilen valmistusta Sunilan koelaitoksessaan Kotkassa. Puupohjaisella hiilellä voidaan korvata akuissa ja paristoissa käytettävä, uusiutumaton grafiitti. Se on Stora Enson ratkaisu kohti vihreämpää akkuteollisuutta.

https://www.storaenso.com

right
left

Puupohjaisen hiilen tärkein raaka-aine on uusiutuva ja myrkytön ligniini. Se on sideaine, jota esiintyy kaikissa kasveissa. Ligniiniä syntyy Sunilassa selluntuotannon sivutuotteena – vuosittainen tuotantokapasiteetti on 50 000 tonnia –, ja tehdas on maailman suurin erikoiskuivan ligniinin tuottaja. Tavallisesti ligniiniä käytetään sellun valmistuksessa polttoaineena.

Luonnongrafiitti on puolestaan EU:n kriittisten materiaalien listalla, ja myös synteettinen grafiitti valmistetaan fossiilisista öljyntuotannon sivutuotteista. Grafiitin saatavuus Euroopassa heikkenee jatkuvasti. Stora Ensolla nähdään, että puupohjainen hiili lunastaa paikkansa litiumioniakkujen arvoketjussa. Jatkotutkimuksessa pyritään vieläkin pidemmälle: tavoitteena on lisätä sekä akun lataus- ja purkunopeutta että tehoa. Jos siinä onnistutaan, voidaan akkukapasiteetti mitoittaa optimaalisesti tarvittavan sähkömäärän varaamiseen.

right

Liikenne sähköistyy kiihtyvällä tahdilla, joten akkuteollisuuden ennustetaan jopa kymmenkertaistuvan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa ligniinipohjaisille materiaaleille suurta kasvupotentiaalia. Kun konseptin toimivuus on varmistettu koelaitoksella, Stora Enson tavoitteena on kaupallistaa tuote ja luoda sen myötä uusia työpaikkoja. Markkinoilla tuote voidaan nähdä noin 5–10 vuoden kuluttua. Akkujen ja paristojen lisäksi puupohjaista hiiltä voidaan hyödyntää kulutuselektroniikassa ja suurissa energian varastointijärjestelmissä.

Asiantuntijaryhmän mukaan uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvat akkuteollisuuden ratkaisut ovat erittäin tervetulleita. Lisäksi ryhmä kiittelee sitä, että uusi tuote aiotaan valmistaa selluntuotannon sivutuotteesta.

Muut palkintoehdokkaat

left

OiOi – Hyvinvointia luonnosta digitaalisesti

OiOi Collective Oy on mediatoimisto, joka edistää hyvinvointia älykkäillä media-arkkitehtuurin ratkaisuilla ja palveluilla. Yritys luo fyysisiin tiloihin digitaalisia, kokonaisvaltaisia ja vuorovaikutteisia installaatioita, jotka perustuvat muun muassa suomalaisen metsään ja luontoon.

https://oioi.fi

right

Kuhmon kaupungin Woodpolis – Puulla, yrittäjyydellä ja yhteistyöllä kohti kestävämpää huomista

Kuhmon kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä metsäkeskeisenä kuntana, jossa luonto ja metsän moninainen arvo huomioidaan laajasti työn ja vapaa-ajan näkökulmasta. Kuhmolainen puutuoteklusteri Woodpolis on keskeinen osa kaupungin strategiaa, joka ammentaa voimansa kainuulaisesta metsästä.

https://www.woodpolis.fi

Aikaisempien vuosien palkitut