left

LUT-yliopiston, Kollin Säätiön sekä LAB-ammattikorkeakoulun edustajista koostuva asiantuntijaryhmä kartoitti kevään 2022 aikana metsän jalostusarvon nostoon merkittävästi vaikuttavia ehdokkaita. Lopullisen voittajavalinnan teki ulkopuolisista asiantuntijoista kokoon kutsuttu palkintoraati.

Vuoden 2022 voittajaksi valikoitui biotekniikan startup eniferBio.

Lue uutinen LUT.fi-verkkosivustolta:
Biotekniikan startup ediferBio voitti Metsä360 tunnustuspalkinnon

right
Metsä360 logo
left

eniferBio – proteiinia teollisuuden sivutuotteista

eniferBio on biotekniikan startup, joka kehittää PEKILO®-teknologiaa – maailman tehokkainta mykoproteiinin valmistusprosessia. PEKILO® on sieni, jonka rihmastoa yritys kasvattaa bioreaktoreissa jatkuvatoimisena prosessina. Suodatetusta ja kuivatusta sienirihmastosta syntyy erittäin proteiinipitoista kuivattua jauhetta.

Prosessissa voidaan hyödyntää muiden teollisuudenalojen, kuten metsä-, biopolttoaine- tai elintarviketeollisuuden sivujakeita, jotka voidaan muuntaa prosessin avulla lisäarvon tuotteeksi.

https://www.eniferbio.fi

right
left

Ruuan riittävyys sekä kestävä ja paikallinen tuotanto ovat merkittäviä globaaleja haasteita. Maailman proteiinin kysynnän on arvioitu kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, minkä vuoksi tarvitsemme kestävämpiä tapoja tuottaa sitä. Emme voi luottaa, että eläinperäinen proteiini riittää ruokkimaan maailman väestön tulevaisuudessa. Pelto- ja laidunpinta-alan laajentuminen taas kiihdyttää edelleen ilmastonmuutosta ja biodiversiteetin vähenemistä globaalin metsäkadon kautta.

Yksisoluproteiineihin kuuluvan PEKILO® :n tuotantomenetelmä on kehitetty alun perin Suomessa jo 1970-luvulla ja eniferBio on kehittänyt prosessia eteenpäin. Kilpailuvalttina voidaan joka tapauksessa pitää sitä, että prosessi on todistettu toimivaksi. Sitä on ajettu teollisessa mittakaavassa 15 vuotta.

eniferBio on toimittanut PEKILO®-proteiinin testieriä useille kansainvälisille yrityksille eri toimialoilla. Tällä hetkellä yhteistyö on pisimmällä maailman johtavan kalanrehuvalmistajan Skrettingin kanssa. He testaavat PEKILO®-proteiinia lohen ja kirjolohen rehuainesosana.

right

Lisäksi eniferBio on aloittamassa yhteistyötä johtavan lemmikkieläinruokayrityksen Purinan kanssa. He ovat testaamassa PEKILO®-proteiinia ainesosana koirien ja kissojen ruoissa. Myös yhteistyö Valion kanssa on alkamassa. Ajatuksena on kierrättää Valion prosesseista ylijäänyttä laktoosia elintarvikelaatuiseksi tuotteeksi, jonka voisimme nähdä tulevaisuudessa kauppojen vaihtoehtoisten lihankaltaisten tuotteiden joukossa. Tulevaisuudessa PEKILO®-prosessi voisi olla osa lähes kaikkia uusia biojalostuskonsepteja.

Asiantuntijaryhmä katsoi valinnassaan, että eniferBio on hyvä esimerkki siitä, että aikaisemmatkin innovaatiot voivat nousta merkittäviksi ratkaisuiksi, kun maailmankuva muuttuu ja sovelluskohteita pystytään tarkastelemaan uusista lähtökohdista.

eniferBio on VTT:ltä lähtöisin oleva startup, jonka ovat perustaneet vuonna 2020 Simo ElliläHeikki KeskitaloJoosu KuivanenAnssi Rantasalo ja Ville Pihlajaniemi. eniferBion toimitusjohtajana toimii Simo Ellilä.

Muut palkintoehdokkaat

left

Ramboll – vähähiilistä puurakentamista ja -suunnittelua

Ramboll on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, joka on erikoistunut myös kestävään puurakentamiseen. Rakentamisen ratkaisuja mietittäessä Ramboll ottaa huomioon niin elinkaariajattelun kuin eri materiaalien vahvuudet erilaisissa kohteissa ja toteutuksissa. Hiilineutraalisuuden tavoittelu on tärkeä osa Rambollin strategiaa, ja puulla nähdään merkittäviä vaikutuksia tavoitteiden saavuttamisessa.

Suomessa julkiselle puurakentamiselle on asetettu todella kunnianhimoiset tavoitteet. Vuoteen 2025 mennessä jopa 45 prosenttia uusista julkisista rakennuksista tulisi olla puurakenteisia. Myös Rambollilla on havaittu, että puurakentaminen kasvaa jatkuvasti ja että alalle tarvitaan paljon uusia osaajia.

https://www.ramboll.com

right

Metsä Spring ja Kuura – tekstiilejä paperisellusta

Kuura on Metsä Springin uudenlainen, paperisellusta valmistettava tekstiilikuitu. Vielä tutkimus- ja kehitysvaiheessa oleva Kuura on fossiiliton, biohajoava ja biopohjainen tuote. Tulevaisuudessa sitä voidaan käyttää tekstiilien valmistuksessa sellaisenaan tai sekoitteena yhdessä muiden tekstiilikuitujen kanssa. Metsä Spring on Metsä Groupin innovaatioyritys.

Tekstiilikuituja tuotetaan maailmassa vuosittain yli 100 miljoonaa tonnia, joten kysyntä kestävästi tuotetulle tekstiilikuidulle on valtava. Tällä hetkellä tekstiilien pääraaka-aineita ovat öljy- ja maakaasupohjaiset synteettiset kuidut. Niistä irtoaa käytössä ja pesussa ympäristölle ja ihmisille haitallisia mikromuoveja. Tekstiilejä valmistetaan paljon myös puuvillasta, jonka tuotannossa on merkittäviä keinokasteluun, lannoitukseen ja torjunta-aineiden käyttöön liittyviä ongelmia.

https://www.kuura.io

Valitsijaraati 2022

Aikaisempien vuosien palkitut