left

Metsä360 on tunnustuspalkinto, joka jaetaan vuosittain metsän jalostusarvoa kasvattavalle ratkaisulle, teolle tai innovaatiolle. Vuoden 2023 palkintoehdokkaat olivat Fiberwood, Kääpä Biotech ja Arbonaut. Ehdokkaat valitsi LUT-yliopiston ja Kollin Säätiön asiantuntijaryhmä.

Vuoden 2023 voittajaksi valikoitui Arbonaut.

Lue uutinen LUT.fi-sivustolta: 
Metsätuhoja voidaan torjua täsmätiedolla – Arbonaut voitti Metsä360-tunnustuspalkinnon

Metsä360-voittajan valitsivat Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas, Business Finlandin Director General Nina Kopola sekä toimittaja Henry Tikkanen, jonka Tiedetrippi-podcast palkittiin tänä vuonna Tiedetoimittajain liiton tiedeviestintäpalkinnolla. Kollin Säätiön rahoittaman palkinnon arvo on 30 000 euroa.

right
Metsä360 logo
left

Arbonaut – metsävaratietoa päätöksenteon tueksi

Joensuussa toimiva Arbonaut tuottaa ilmasta tehtävällä laserkeilauksella kattavaa tietoa metsistä. Arbonaut tuottaa paikallisesti tarkempaa ja luotettavampaa laajoja metsäalueita koskevaa perustietoa kuin mikään muu taho maailmassa. Arbonautin menetelmiä käytetään kymmenissä eri maissa ja kansainvälisissä täsmätietoa vaativissa metsäprojekteissa.

Vuonna 2010 käyttöön otettua menetelmää käytetään muun muassa metsien inventointiin sekä metsissä tehtävien toimenpiteiden seurantaan, kuten sertifiointivaatimusten ja metsälakien noudattamiseen. Lisäksi menetelmällä voidaan seurata metsien monimuotoisuutta. 

https://www.arbonaut.com

right
left

Suomessa on maailman paras tieto metsävaroista. Useissa eri maissa käytössä oleva menetelmä hyödyntää laserkeilausta ja kartta-aineistoja monimuotoisuuden ja taloudellisten hoitotavoitteiden yhteensovittamiseksi. Puun tarkkuudella kerättävä tieto mahdollistaa esimerkiksi lahopuun määrän kartoittamisen sekä suojelukohteiksi soveltuvien pientenkin lehtojen ja puronvarsien tunnistamisen. 

Arbonaut kartoittaa myös metsien hiilensidontaa, mikä vaatii luotettavaa tietoa lähtötilanteesta ja seurantamenetelmiä muutosten todentamiseksi. Maanpäälliset hiilivarastot ja niiden muutokset mitataan tekoälyyn, kaukokartoitukseen ja maastomittauksiin perustuvalla menetelmällä, joka noudattaa kansainvälisiä hyviä käytänteitä ja täyttää sertifiointivaatimukset. 

right

Kuivuus, metsäpalot, myrskytuulet ja lisääntyvät hyönteiskannat muodostavat uhkan kestävälle metsänhoidolle. Laserkeilauksen ja satelliittikuvien yhteiskäyttöön perustavalla menetelmällä pystytään tunnistamaan esimerkiksi yksittäisen hyönteistuhon seurauksena pystyyn kuolleen puun ja luomaan ennusteita tuhojen leviämisestä niiden torjuntaa varten.

Muut palkintoehdokkaat

left

Fiberwood – biopohjaisia eristelevyjä ja pakkausmateriaaleja

Järvenpäässä toimiva Fiberwood Oy kehittää mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista biopohjaisia pakkausmateriaaleja ja eristelevyjä rakennusteollisuudelle. Elinkaarensa lopussa eristelevyt voidaan biohajoavina käyttää esimerkiksi maanparannusaineena, tai ne voidaan kierrättää energiakäyttöön.

Rakennuslevytuotteiden raaka-aine tulee mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista, kuten vaneri- ja puulevytehtailta. Uusiutuvasta puukuidusta valmistetut rakennuslevyt ovat ekologisia ja hengittäviä, eli ne siirtävät kosteutta eivätkä altista rakenteita kosteusvaurioille. Tuotteet soveltuvat modernin rakentamisen tarpeisiin. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että tuotteet ovat yksinomaan valmistettu puusta peräisin olevista raaka-aineesta.

https://fiberwood.com

right
left

KÄÄPÄ Biotech - innovatiivisia sienialan sovelluksia

KÄÄPÄ Biotech on bioteknologiayritys, joka tutkii ja kehittää sienialan sovelluksia eri toimialoilla hyödynnettäväksi. Yritys hakee uusia innovatiivisia tapoja hyödyntää metsää jalostamalla siitä korkean lisäarvon tuotteita. 

Yritys on luonut pakurin viljelyverkoston muun muassa isojen metsähallintayhtiöiden kanssa. Tavoitteena on viljellä pakurikääpää vähäntuottavissa koivikoissa, jolloin kääpää voidaan istuttaa harvennuspuuksi meneviin, läpimitaltaan 10-15 senttimetrin kokoisiin puihin. Menetelmä perustuu Luken tekemään selvitykseen pakurin viljelyn potentiaalista Suomessa.

https://kaapabiotech.com

right

Aikaisempien vuosien palkitut