left

LUT-yliopisto ja Marjatta ja Eino Kollin Säätiö käynnistivät vuonna 2019 laajan yhteistyön. Yksi yhteistyön ilmentymä on uusi Metsä360 -tunnustuspalkinto, jolla haluamme nostaa esiin metsään liittyviä, monipuolisia mahdollisuuksia ja kannustaa metsän jalostusarvon nostoon tähtääviä tahoja.

Yliopiston ja säätiön edustajista koostuva asiantuntijaryhmä työskenteli noin puolen vuoden ajan kartoittaakseen ehdokkaita ensimmäistä kertaa syksyllä 2020 jaetun tunnustuspalkinnon saajaksi. Ryhmän työskentelyn tuloksena Metsä360-tunnustuspalkinnon saajaksi nimettiin Suomen Ladun Nuku yö ulkona -kampanja. Vuoden 2020 palkinnon saajan valitsivat energiakonserni St1:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, Sitran Hiilineutraali kiertotalous -teeman johtaja Mari Pantsar ja liikemies ja visiönääri Peter Vesterbacka.

Lue uutinen LUT.fi-sivustolta:
Suomen Ladun Nuku yö ulkona -kampanjalle Metsä360-tunnustuspalkinto

right
Metsä360 logo
left

Suomen Ladun Nuku yö ulkona -kampanja haastaa yöpymään metsässä, suomalaisessa terveystehtaassa

Suomalaisten päivittäisestä liikunnasta kaksi kolmasosaa tapahtuu ulkona ja tästä ulkoilusta suurin osa suuntautuu lähimetsiin. Metsät ovat kiistatta tärkein liikuntapaikkamme, jolla on monia todennettuja terveysvaikutuksia.

Suomen Latu ry on valtakunnallinen ulkoilujärjestö, joka on edistänyt ulkona tapahtuvaa liikuntaa ja metsäsuhteen rakentumista jo 1930-luvulta lähtien. Järjestö haluaa auttaa kaikkia suomalaisia löytämään mielekkään tavan liikkua luonnossa ja etsii jatkuvasti uusia tapoja edistääkseen liikunnallista elämäntapaa kaikkina vuodenaikoina.

 

right
left

Yksi järjestön vaikuttavimmista metsäsuhteen edistämistoimista on Nuku yö ulkona -kampanja. Kampanja haastaa suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona, yhtenä yönä elokuun lopussa. Keskeinen osa kampanjaa ovat maksuttomat Metsähotelli -tapahtumat, joissa majoitteita on mahdollisuus varata, ja joiden yhteydessä tarjotaan myös lajikokeiluja ja luontoelämyksiä.

Vuonna 2019 yli 130 000 osallistujaa kerännyt Nuku yö ulkona -tapahtuma on suomalaisten keskuudessa laajasti tunnettu. Tapahtuma tuo myös näkyväksi maailmanlaajuisesti harvinaiset jokamiehenoikeudet, joihin moni suomalaisille mielekäs ulkoliikunta perustuu.

right

Suomen Latu tavoittelee jokamiehenoikeuksien saamista Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Järjestö tavoittelee kampanjan laajentamista myös muihin Pohjoismaihin edistääkseen yhä laajemman ihmisjoukon metsäsuhdetta.

Suomen Latu ry on liikuttanut suomalaisia vuodesta 1938 lähtien. Nykyisin sen toiminnassa on mukana jo yli 88 000 henkilöjäsentä noin 190 paikallisyhdistyksessä. Järjestön toiminnanjohtajana toimii Eki Karlsson.

Muut palkintoehdokkaat

left

Puumuovi-innovaatio Woodly haastaa perinteiset muovipakkaukset

Woodly Oy on suomalainen yritys, joka valmistaa samaa nimeä kantavaa uudenlaista, puuselluloosapohjaista muovia. Woodly on läpinäkyvää granulaattia eli pientä puupohjaista muoviraetta, joka teollisten kumppaneiden toimesta muuttuu kierrätettäviksi pakkaussovelluksiksi.

Woodly on syntynyt nostamaan metsän jalostusarvoa, hakemaan vaihtoehtoja fossiilisista raaka-aineista tehdyille ratkaisuille ja viemään suomalaista osaamista maailmalle. Woodly on maailman ainoa puuselluloosaan perustuva hiilineutraali materiaali, jota voidaan jalostaa kaikilla tunnetuilla muoviteollisuuden tekniikoilla. Materiaali soveltuu myös elintarvikkeiden pakkaamiseen.

https://woodly.com

right

Montinutra kiihdyttää metsäteollisuuden sivuvirtojen arvon lähes nollasta sataan

Montinutra Oy tuottaa metsäteollisuuden sivuvirroista elintarvike- ja lääketeollisuudelle terveysvaikutteisia, korkean lisäarvon bioaktiivisia tuotteita. Nykyisin suurissa määrin syntyvät sivuvirrat, kuten sahanpuru ja kuori, ovat taloudelliselta arvoltaan hyvin vähäisiä, sillä valtaosa menee poltettavaksi energialaitoksiin. Montinutran kantava ajatus on nostaa metsän jalostusastetta paitsi omalla valmistuksella, myös muille alan toimijoille tarjottavalla valmistuskonseptilla.

https://montinutra.com