LUT yliopiston sekä Marjatta ja Eino Kollin Säätiön edustajista koostuva asiantuntijaryhmä kartoittaa metsän jalostusarvon nostoon merkittävästi vaikuttavia ehdokkaita ja kutsuu potentiaalisimmat finalistien joukkoon.

Lopullisen voittajavalinnan tekee ulkopuolisista asiantuntijoista kokoon kutsuttu palkintoraati, joka nimetään kulloisenakin palkintovuonna erikseen.

Palkinnon ehdokkaiden kartoituksessa painotetaan seuraavia kriteerejä:

 • jalostusarvoa nostava
  • enemmän arvoa tonnille, sivuvirtojen hyödynnettävyys
 • uusia näkökulmia avaava/innovatiivisuus
  • löydetään arvoa sieltä, missä sitä ei vielä ole nähty
 • konkreettisuus
  • mahdollisuudet edetä ideasta käytännön toteutukseen, nopea sovellettavuus
 • potentiaalin laajuus yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti
  • hyödyntämismahdollisuuksien moninaisuus sekä kokonaisvolyymi
 • taloudellisen ja ekologisen näkökulman yhteensovitettavuus

Vauhdittaaksemme keskustelua metsän mahdollisuuksista julkaisemme esittelyvideot kaikista finalisteista. Voittajalle myönnetään 30.000 euron tunnustuspalkinto marraskuussa 2024.

Metsän jalostusarvon ympärillä käytävään keskusteluun liittyy myös Marjatta ja Eino Kollin Säätiön tilaama Arvokas metsämme -dokumenttielokuva. 

Arvokasmetsamme.fi