left

Esko Kolli

Maa- ja metsätieteiden maisteri (MMM), talousneuvos Esko Kollilla on Marjatta ja Eino Kollin Säätiön asiamiehenä lähes 30 vuoden kokemus yhteistyöstä tiede- ja tutkimusyhteisöjen kanssa.

Eskolla on taustalla myös vankka kokemus rahoitusalalta, jossa hän toimi lähes 20 vuoden ajan toimitusjohtajana rakentaen paikallispankin maakuntapankiksi.

Hänen vahvaa asiantuntijuuttaan metsäalalla on lisäksi kasvattanut lukuisien hankkeiden ohjausryhmissä toimiminen.
right

Mari Kallioinen-Mänttäri

Mari Kallioinen-Mänttäri on kemiantekniikan tohtori. Hän toimii LUTilla erotustekniikan professorina sekä insinööritieteiden tiedekunnan dekaanina.

Marille on tärkeää, että metsäbiomassaa käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti. Hänen mukaansa uusien, edistyneiden erotusmenetelmien kehittäminen on inspiroivaa ja merkityksellistä työtä, joka voi parhaimmillaan johtaa uusien metsäteollisuusyritysten syntymiseen.

Metsä oli tärkeä osa Marin elämää jo nuorena partiolaisena. Nykyään hänen kotinsa sijaitsee metsän keskellä, mikä mahdollistaa nopean irtioton kiireestä suon laidalla tai läheisillä kallioilla.
left

Suvi Huttunen

Suvi Huttunen on LUTin yhteiskuntatieteiden professori ja lisäksi hän työskentelee johtavana tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa.

Suvi tutkii metsien käytön politiikkaa ilmastonmuutoksen ja luontokadon aikakaudella erilaisten metsän käyttäjien näkökulmista. Työssään hän pyrkii näkemään metsän puilta, eli ymmärtämään metsien monenlaisia merkityksiä, niiden muodostumista ja muutosta sekä sitä miten merkitykset vaikuttavat metsäpoliittisten kiistojen taustalla.

Melko tuoreena metsänomistajana hän kokee metsän monia merkityksiä myös omassa arjessaan.
right

Tuomas Koiranen

Tuomas Koiranen on Kemian prosessijärjestelmien professori Erotustekniikan osastolla LUT-yliopistossa.

Ennen LUT-yliopistouraa hän on toiminut tuotekehitystehtävissä vanhempana tutkijana lääkeaineteollisuudessa. Tuomaksen tämän hetkinen tutkimus liittyy uudistuvaan energiaan ja uudistuviin raaka-aineisiin perustuvaan synteettisten kemikaalien ja polttoaineiden valmistuksessa. Lisäksi Tuomaksen tutkimusryhmä tekee tutkimusta uuttamalla luonnonaineita mm. metsästä saaduista raaka-aineista ruokien ja juomien maustamiseen liittyen.

Vapaa-ajalla Tuomas viihtyy kesämökillään luonnon ja metsän keskellä erilaisten vapaa-ajan askareiden parissa. Palkinnon asiantuntijaryhmän jäsenenä Tuomas haluaa huomioida kestävää metsien hyödyntämistä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttäen.
right

Satu Lipiäinen

Satu Lipiäinen on energiatekniikan tohtori, joka työskentelee LUT-yliopistossa Uusiutuvien Energiajärjestelmien laboratoriossa.

Satun syksyllä 2022 valmistunut väitöskirja käsitteli metsäteollisuuden mahdollisuuksia pienentää hiilidioksidipäästöjä ja hillitä energian käyttöä. Metsäteollisuus voi edelleen parantaa materiaali- ja energiatehokkuuttaan. Sekä perinteiset sivuvirrat että biogeeniset hiilidioksidipäästöt tarjoavat alustoja uusille tuotteille. Muun muassa hiilidioksidin hyödyntäminen hiilivetyjen valmistuksessa on mielenkiintoinen mahdollisuus.

Vapaa-ajallaan Satu on aina viettänyt aikaa metsässä niin juoksuharjoittelun merkeissä kuin marjastus- ja sienestysharrastuksen parissa.
left

Anni Tuppura

Anni Tuppura (KTT) toimii tutkijaopettajana LUT-kauppakorkeakoulussa.

Hän on ollut mukana useassa metsäpohjaiseen liiketoimintaan liittyvässä tutkimushankkeessa. Aihealue on kiinnostava ja ajankohtainen, sillä biopohjaisiin raaka-aineisiin pohjautuvilla uusilla innovaatioilla ja niille rakentuvalla kannattavalla liiketoiminnalla on keskeinen rooli kestävyyssiirtymässä. Samalla metsät ekosysteemeinä ovat enemmän kuin osiensa summia ja kestävän tulevaisuuden toteutuminen edellyttää resurssien hyödyntämistä tavalla, joka kunnioittaa luonnon monimuotoisuutta.

Melko pragmaattisesta metsäkasvatuksesta huolimatta Anni on metsän suhteen parantumaton nautiskelija, jonka mielestä uuteen metsäalueeseen tutustumisessa on aina pientä seikkailun tuntua.”


left

Siiri Mertakorpi

Siiri Mertakorpi on valtiotieteiden maisteri, joka työskentelee suunnittelijana LUT-yliopiston insinööritieteiden tiedekunnassa.

Metsät ja luonto ovat Siirille merkityksellisiä erityisesti lapsuudessa aloitetun partioharrastuksen kautta. Metsänomistajana Siiri on viime vuosina syventänyt osaamistaan metsänomistuksesta ja metsänhoidosta. Kun Siiri päätti rakentaa omakotitalon, oli itsestään selvää, että se rakentui päijäthämäläiselle maaseudulle suomalaisesta hirrestä.

right