Metsä360-palkinto

LUT-yliopisto ja Marjatta ja Eino Kollin säätiö jakavat yhteistyössä vuodesta 2020 alkaen 30 000 euron suuruisen tunnustuksen palkitakseen merkittävästi metsän jalostusarvon nostoon vaikuttavan innovaation, ratkaisun tai teon.

Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai organisaatiolle, joka on onnistunut nostamaan metsän jalostusarvoa tai luomaan edellytykset ja mahdollisuudet metsän jalostusarvon kasvattamiselle. Palkituksi voi perinteisen metsäalan lisäksi tulla muukin metsään liittyvä lisäarvon esiintuominen.

Palkinnon perusteet

Palkinto jaetaan mukaan kutsuttavien tahojen ja näiden ratkaisujen, innovaatioiden tai tekojen joukosta. LUTin, Marjatta ja Eino Kollin säätiön sekä vuonna 2021 Luonnonvarakeskuksen edustajasta koostuva asiantuntijaryhmä kartoittaa metsän jalostusarvon nostoon merkittävästi vaikuttavia ehdokkaita ja kutsuu potentiaalisimmat finalistien joukkoon.

Lopullisen voittajavalinnan tekee ulkopuolisista asiantuntijoista kokoon kutsuttu palkintoraati, joka nimetään kulloisenakin palkintovuonna erikseen.
 

Palkinnon ehdokkaiden kartoituksessa painotetaan seuraavia kriteerejä:

 • jalostusarvoa nostava
  • enemmän arvoa tonnille, sivuvirtojen hyödynnettävyys
 • uusia näkökulmia avaava/innovatiivisuus
  • löydetään arvoa sieltä, missä sitä ei vielä ole nähty
 • konkreettisuus
  • mahdollisuudet edetä ideasta käytännön toteutukseen, nopea sovellettavuus
 • potentiaalin laajuus yhteiskunnallisesti ja kansainvälisesti
  • hyödyntämismahdollisuuksien moninaisuus sekä kokonaisvolyymi
 • taloudellisen ja ekologisen näkökulman yhteensovitettavuus

Vauhdittaaksemme keskustelua metsän mahdollisuuksista julkaisemme esittelyvideot kaikista finalisteista kesän 2021 aikana. Voittajalle myönnetään 30.000 euron tunnustuspalkinto marraskuussa 2021.

Metsän jalostusarvon ympärillä käytävään keskusteluun liittyy myös Marjatta ja Eino Kollin säätiön tilaama Arvokas metsämme -dokumenttielokuva, lisätietoja: https://arvokasmetsamme.fi/.

Palkinnon asiantuntijaryhmä 2021

Esko Kolli

Esko Kolli
Maa- ja metsätieteiden maisteri (MMM) Esko Kollilla on Marjatta ja Eino Kollin säätiön asiamiehenä lähes 30 vuoden kokemus yhteistyöstä tiede- ja tutkimusyhteisöjen kanssa.

Eskolla on taustalla myös vankka kokemus rahoitusalalta, jossa hän toimi lähes 20 vuoden ajan toimitusjohtajana rakentaen paikallispankin maakuntapankiksi.

Hänen vahvaa asiantuntijuuttaan metsäalalla on lisäksi kasvattanut lukuisien hankkeiden ohjausryhmissä toimiminen.

Riina Salmimies

Riina Salmimies
Riina Salmimies on kemiantekniikan tohtori ja toimii nykyisin LUT School of Engineering Science -yksikön dekaanina.

Riinalla on aina ollut läheinen suhde metsään ja sen tarjoamista sienestyksen, marjastuksen ja vaeltamisen mahdollisuuksista hän on nauttinut lapsesta asti.

Teknisestä taustastaan ammentaen Riina pyrkii asiantuntijana nostamaan mielenkiintoisia uusia ratkaisuja metsäbiomassojen hyödyntämiseen liittyen, mutta toivoo esittelevänsä yhteiseen valintatyöhön myös jokerikortin, jolla ei ole mitään tekemistä tekniikan kanssa.

Tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen

Liisa Tyrväinen
Liisa Tyrväinen työskentelee tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa Helsingissä.

Liisa on taustaltaan metsänhoitaja ja metsätieteiden tohtori. Hän tutkii metsien ja luonnon virkistyskäyttöä, kestävää luontomatkailua, luonnon terveyshyötyjä sekä niihin perustuvia uusia tuotteita ja palveluja. Hän on tutkimusryhmineen kehittänyt menetelmiä metsien aineettomien hyötyjen, erityisesti virkistys-, maisema- ja terveyshyötyjen mittaamiseksi ja metsä- ja ympäristösuunnittelussa huomioon otettaviksi. Hän on työssään tarkastellut myös metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisen kysymyksiä ja ratkaisumalleja.

Liisa on aiemmin työskennellyt projektijohtajana ja opettajana Helsingin, Joensuun ja Lapin yliopistoissa sekä professorina Metsäntutkimuslaitoksessa (2005-2014). Hän toimii aktiivisesti oman alansa kansainvälisissä verkostoissa sekä Metsähallituksen hallituksen (2016 -) ja WWF:n hallintoneuvoston jäsenenä.

Professori Esa Vakkilainen

Esa Vakkilainen
Uusiutuvien energiajärjestelmien professori Esa Vakkilainen työskentelee LUT School of Energy Systems -yksikössä, Energiatekniikan osastolla..

Esan ura aukesi konepajateollisuudessa, ja hänen kiinnostuksensa kohteena on jo 90-luvun alusta asti ollut biomassan muuntaminen energiaksi mm. leiju- ja soodakattiloissa, joissa Suomi edustaa maailman teknologista kärkeä. Seuraavana loogisena askeleena hänen tutkimuksessaan syntyi kiinnostus korvata biomassalla, esimerkiksi hiilihydraateilla ja ligniineillä, eri materiaaleja.

Metsien kestävä, ympäristöyställinen käyttö ja metsien käytön vaikutukset olivat keskiössä, kun kansainvälinen konsultointi johdatti Esaa metsäteollisuusprojekteissa ympäri maailmaa: USAssa, Kanadassa, Indonesiassa, Australiassa, Brasiliassa ja Chilessä. Yliopistotyössä panostus vähähiilisyyteen ja kasvihuonekaasujen vaikutuksen minimointiin sekä Suomen kokonaisetu on tullut Esalle yhä tärkeämmäksi. 
 

Apulaisprofessori Kristian Melin
Kristian Melin

Kristian Melin toimii biojalostukseen liittyvän prosessi- ja tehdassuunnittelun apulaisprofessorina LUTin Lahden kampuksella.

Kristian on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta aiheenaan uudet biojalostusprosessit ja niiden teknistaloudellinen arviointi sekä tietokonemallinnus. Hän on työskennellyt myös mm. VTT:llä erikoistutkijana ja Neste Jacobsilla prosessisuunnittelijana. 

Kristiania kiinnostavat erityisesti metsäbiomassasta valmistetut uudet materiaalit, kemikaalit ja polttoaineet sekä niiden valmistusprosessit. Lisäksi hän on kiinnostunut tutkimuksessa syntyneistä keksinnöistä ja niiden hyödyntämisestä liiketoiminnan ja yhteiskunnan hyväksi.

Päivi Saikko

Päivi Saikko
Päivi Saikko työskentelee LUT School of Engineering Science -yksikön kehittämispäällikkönä.

Päivi on asunut koko ikänsä pelto- ja metsämaisemien keskellä ja metsämaasto avautuu suoraan hänen kotinsa pihalta.

Päiviä kiinnostaa erityisesti, miten metsälle ja metsään pohjautuville ratkaisuille löydetään lisäarvoa myös ihmisten tunteiden, kokemuksien ja henkisen hyvinvoinnin lähtökohdista katsottuna. Näitä näkökulmia hän tuo myös palkinnon valintatyöhön.

LUT-yliopisto

Marjatta ja Eino Kollin Säätiö

Ota yhteyttä

Päivi Saikko
kehittämispäällikkö / LUT-yliopisto
puh. 050 442 7954
lut.metsa360@lut.fi