University Management

Truus Poels

Kristiina Brusila-Meltovaara

Petri Ajo

Sari Lindblom

Riikka Sund

Kaija Ryösö

Juha-Matti Saksa

Jari Hämäläinen

Janne Hokkanen