left

Yrittäjyyden tutkimusta tehdään yli kymmenhenkisellä tutkimustiimillä. Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus- ja kehittämistyö kohdentuu kaikille koulutusasteille ja siinä hyödynnetään kvantitatiivisia yrittäjyyskasvatuksen arviointivälineitä. Tällä hetkellä selvitetään mm. 9-luokkalaisten yrittäjyyskäsityksiä ja yrittäjämäisiä valmiuksia sekä tutkitaan yrittäjyyskasvatuksen johtamista. Yrittäjyyden tutkimusryhmässä tehdään myös laaja-alaista omistajuustutkimusta, jossa tarkastelu kohdistuu erityisesti omistajuusstrategioihin, omistajaohjaukseen ja governanceen, omistajuuden rakenteisiin, perheyrittäjyyteen sekä yritysryhmiin. Tällä hetkellä yritysten omistajanvaihdoksia tutkitaan haastatteluaineistoin, ja perheyritysryhmiä käsittelevä kansainvälinen kokoomateos on viimeistelyvaiheessa.

right

Research areas

  • Yrittäjyyskasvatus
  • Yrittäjyyskasvatuksen johtaminen
  • Nuorten yrittäjyysvalmiudet
  • Yrittäjämäinen yliopisto ja yrittäjämäinen ekosysteemi
  • Yrittäjyys, omistajuus, omistajaohjaus, omistajastrategiat, omistamisen rakenteet, omistajanvaihdokset, innovatiivinen omistajuus, perheyritykset, perheyritysryhmät

Publications

Group members

Partners

  • Suomen yrittäjät, EK, Perheyritysten liitto, Boardman, Omistajanvaihdosfoorumi, Talous ja nuoret TAT, NY-Nuori yrittäjyys, Valtakunnallinen YES ry, Opinkirjo, Etelä-Karjalan Kauppakamari  
  • ESADE Business School, Spain
  • Jönköping University, Sweden

See also