left

Yrittäjyyden tutkimusta tehdään yli kymmenhenkisellä tutkimustiimillä. Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus- ja kehittämistyö kohdentuu kaikille koulutusasteille ja siinä hyödynnetään kvantitatiivisia yrittäjyyskasvatuksen arviointivälineitä. Tällä hetkellä selvitetään mm. 9-luokkalaisten yrittäjyyskäsityksiä ja yrittäjämäisiä valmiuksia sekä tutkitaan yrittäjyyskasvatuksen johtamista. Yrittäjyyden tutkimusryhmässä tehdään myös laaja-alaista omistajuustutkimusta, jossa tarkastelu kohdistuu erityisesti omistajuusstrategioihin, omistajaohjaukseen ja governanceen, omistajuuden rakenteisiin, perheyrittäjyyteen sekä yritysryhmiin. Tällä hetkellä yritysten omistajanvaihdoksia tutkitaan haastatteluaineistoin, ja perheyritysryhmiä käsittelevä kansainvälinen kokoomateos on viimeistelyvaiheessa.

right

Tutkimusaiheet

  • Yrittäjyyskasvatus
  • Yrittäjyyskasvatuksen johtaminen
  • Nuorten yrittäjyysvalmiudet
  • Yrittäjämäinen yliopisto ja yrittäjämäinen ekosysteemi
  • Yrittäjyys, omistajuus, omistajaohjaus, omistajastrategiat, omistamisen rakenteet, omistajanvaihdokset, innovatiivinen omistajuus, perheyritykset, perheyritysryhmät

Julkaisut

Tutkimusryhmän jäsenet

Yhteistyökumppanit

  • Suomen yrittäjät, EK, Perheyritysten liitto, Boardman, Omistajanvaihdosfoorumi, Talous ja nuoret TAT, NY-Nuori yrittäjyys, Valtakunnallinen YES ry, Opinkirjo, Etelä-Karjalan Kauppakamari  
  • ESADE Business School, Spain
  • Jönköping University, Sweden

Tutustu myös