Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Opiskeltava ala
Sähkötekniikka
Tiedekunta
LUT School of Energy Systems
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
left

Sähköenergia tarjoaa ratkaisun maailman keskeisiin energiahaasteisiin. Sähköenergia edistää tehokasta siirtymistä kestävään, teolliseen ja kuluttajalähtöiseen talouteen.

Sähkötekniikka on maailman laajin ja monipuolisin tekniikan ala. Electrical Engineering -maisteriohjelman opinnot ovat laaja-alaisia ja vastaavat teollisuuden tarpeisiin. Opiskelijat oppivat sähköenergian muuntamisesta, käytöstä ja siirtämisestä, sähköjärjestelmien ohjaamisesta ja sähkömarkkinoista.

Lisäksi opiskelijat omaksuvat alan osaamista sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien suunnittelemista, arviointia ja kehittämistä varten ja oppivat, miten teollisuudenala toimii. Opinnot edistävät myös opiskelijan älyllistä, luovaa ja ammatillista kehitystä ja elinikäistä oppimista.

Sähkötekniikan maisteriohjelman suuntautumisvaihtoehdot  ovat:

  • Sähköverkot ja -markkinat
  • Elektroniikka
  • Renewable Power-to-X Economy
  • Electrical Drives and Power Electronics
  • Control, Communication and Automation

Ohjelma on kaksikielinen. Sähköverkkojen ja -markkinoiden sekä elektroniikan suuntautumisvaihtoehdot sisältävät sekä englannin- että suomenkielisiä kursseja. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat englanninkielisiä. Useilla englanninkielisillä kursseilla on kuitenkin mahdollista tehdä tehtäviä suomeksi.

Suoraan maisteriohjelmaan hakevat jättävät hakemuksensa englanninkieliseen Electrical Engineering -ohjelmaan, jossa on tarjolla edellä mainitut englanninkieliset suuntautumisvaihtoehdot. Sähköverkot ja -markkinat sekä elektroniikka ovat tarjolla sähkötekniikan kandidaattiohjelmasta jatkaville.

Mitä sähkötekniikan maisteriohjelmassa oppii?

left

Ohjelmassa saat valintasi mukaan syvälliset tiedot sähköverkoista ja -markkinoista, elektroniikasta, säätötekniikasta ja automaatiosta, sähkökäyttötekniikasta ja tehoelektroniikasta, tai aurinko- ja vetytaloudesta. Samalla hankit taidot soveltaa sähkötekniikan keskeisiä teorioita käytännön sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin, tuotekehitykseen ja tutkimukseen.  

Sähköverkot ja -markkinat syventyy sähköjärjestelmän tekniseen ja taloudelliseen suunnitteluun ja käyttöön. Sähkömarkkinoista opitaan, miten sähkönhinta muodostuu ja miten sähköllä käydään kauppaa tukku- ja vähittäismarkkinoilla. Sähköverkoissa perehdytään verkkojen suunnitteluun ja käyttöön, huomioiden turvallisuus, luotettavuus ja taloudellisuus. Jatkossa sähköverkkoon kytkeytyy entistä enemmän hajautettua uusiutuvaa tuotantoa (tuuli- ja aurinkoenergia) ja uudenlaista kulutusta (esim. sähköautot), mikä kasvattaa merkittävästi tämän aihepiirin osaajien kysyntää työmarkkinoilla. 

Elektroniikassa yhdistetään tiedot, taidot ja luovuus, kun teoriassa käytyjä piirejä ja komponentteja sovelletaan itse tehtyihin elektroniikkalaitteisiin. Elektroniikan suunnittelu on monialaista ja sähkötekniikan osaamisen lisäksi täytyy huomioida myös esimerkiksi kotelointi, häiriösuojaus, lämmönhallinta sekä toimintaa usein ohjaava ohjelmisto. Alan laajentuessa jopa lamppuihin ja leivänpaahtimiin, juuri sinä voit olla mukana rakentamassa tulevaisuuden elektronista maailmaa.  

Electrical Drives and Power Electronics muodostavat yhteenliitetyn kokonaisuuden, joka käsittää sähkömoottorit, niiden elektroniset ohjausjärjestelmät sekä sähköenergian muuntamisen ja ohjaamisen erilaisissa laitteissa ja järjestelmissä. Tässä opintosuunnassa voi syventyä hallitsemaan sähkömoottoreita siten, että ne pystyvät tuottamaan halutun liikkeen ja voiman erilaisissa käyttökohteissa, kuten teollisuuden moottorit, hissit ja sähköajoneuvot. Sähkömoottoreiden asemesta voit myös hankkia syvällistä osaamista elektronisten sähkönmuokkainten toiminnasta ja ohjauksesta ja keskittyä vaikka sähköajoneuvojen latausjärjestelmiin tai elektronisten laitteiden latureihin. 
 

right

Renewable Power-to-X Economy yhdistää aurinkotalouden ja vetytalouden. Opiskelija saa kattavat tiedot uusiutuvista energialähteistä ja niiden teknologioista sekä eri energialähteiden roolista matkalla fossiilisten energialähteiden käytöstä puhtaasti uusiutuviin energioihin. Merkittävänä haasteena on, miten sähköenergian kulutus sovitetaan vaihtelevaan uusiutuvan sähköenergian tuotantoon. Suoran sähköistämisen lisäksi opitaan, miten vety on keskeisenä tekijänä uusiutuvien energialähteiden laajamittaisessa käytössä, sähköenergian varastoinnissa ja kuljetuksessa ja miten siitä voidaan valmistaa edelleen esimerkiksi polttoaineita ja lannoitteita. 

Control, Communication and Automation keskittyy siihen, miten säätötekniikan avulla sähkötekniset järjestelmät saadaan käyttäytymään halutulla tavalla luotettavasti, taloudellisesti ja tarkasti ympäristön häiriöistä riippumatta, ja kuinka niiden säätö ja ohjaus voidaan toteuttaa automaatiolaitteilla tai muilla prosessorijärjestelmillä. Lisäksi opinnoissa keskitytään suunnittelemaan ja rakentamaan sulautettuja järjestelmiä, jotka muodostuvat laitteistosta ja sitä ohjaavasta ohjelmistosta. Myös langattomien tiedonsiirtoratkaisujen suunnittelu, toteutus ja tehokas käyttö erilaisissa sähkötekniikan sovelluksissa tulevat tutuiksi. 
 

Sähkötekniikan maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Sähkötekniikan maisteriohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelman tutkinto koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuaineopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opintojen loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä.

Sähkötekniikan maisteriohjelma on lähiohjelma ja tarkoitettu päätoimisesti opiskeleville. 
 

right

Koulutuksen laatu

left

Koulutuksen korkea laatu on yksi tärkeimmistä periaatteistamme. Kansainväliset tutkinto-ohjelmien akkreditoinnit varmistavat tiedekuntamme jatkuvan kehittymisen ja meillä suoritettujen tutkintojen kansainvälisen vertailtavuuden. Olemme maailman 300 parhaan yliopiston joukossa syksyllä 2023 julkistetussa THE-rankingissa, joka on yksi maailman arvostetuimmista yliopistorankingeista.

right

Huomioimme työelämän tarpeet ohjelman sisällön suunnittelussa. Opintojen aikainen yritysyhteistyö, erilaiset case-harjoitukset sekä tutkimukseen perustuva opetus takaavat, että saat yrityselämän tarpeita ja odotuksia vastaavan koulutuksen.

Uramahdollisuudet

left

Sähköinsinöörille maailma on täynnä mahdollisuuksia.

Oletpa pohjimmiltasi yrittäjä, tutkijaluonne, markkinoija tai vahvimmillasi opetus- tai koulutustehtävissä, antoisia ja haasteellisia tehtäviä riittää.

Valmistuttuasi sinulla on kyky soveltaa sähkötekniikan keskeisiä teorioita käytännön sähköteknisiin ja elektronisiin laitteisiin. Osaat myös soveltaa taitojasi ja tietoasi alan tuotekehitykseen, tutkimukseen ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä sekä näiden johtamisessa.
 

right

Urasi voi aueta esimerkiksi sähköpörssin ja -kaupan asiantuntijana, sähköyhtiön toimitusjohtajana, tuulivoiman kehittäjänä, polttokennoprojektin innovaattorina, elektroniikan tuotekehitysinsinöörinä tai teknologiajohtajana.

Koulutus antaa valmiudet myös tieteellisiin jatko-opintoihin.
 

left
EUR-ACE.and ASIIN accredited programs
right

 

EUR-ACE® and ASIIN are quality labels for engineering degree programmes at the Bachelor and Master level. The programmes were accredited in 2011 for the first time and the re-accreditation took place in 2017.

Katso myös