BioProt facemask

Maskien kuitukankaat

Kuitukangasmateriaalien käyttö on levinnyt laajalle eri teollisuudenaloilla mm. autoteollisuudessa, terveydenhuollossa ja suodattimissa. Kuitukankaat ovat välttämättömiä kertakäyttöisten kasvomaskien valmistuksessa. Kolme tärkeintä kuitukankaan valmistusmenetelmää ovat sulapuhallus, kehruumenetelmä ja sähkökehräys. Niistä useampaa tai kaikkia voidaan käyttää kasvomaskin valmistuksessa.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee kasvomaskin käyttöä

Maailman terveysjärjestö suosittelee ja aikoo jatkossakin suositella kasvomaskien käyttöä COVID-pandemian aikana ja sen jälkeen [1]. Suositeltu kasvomaski koostuu vähintään kolmesta eri kuitukangaskerroksesta, jotta sen käyttäjälle voidaan varmistaa maksimaalisen suoja. Etenkin keskikerroksen eli suodatuskerroksen keskeinen tarkoitus  on estää aerosolien liike molempiin suuntiin. Sen sijaan sisä- ja ulkokerrokset varmistavat istuvuuden suojaten samalla ihoa suodatuskerrokselta.

Tämän päivän kasvomaskit valmistetaan öljypohjaisista polymeereistä

Kuitenkin useimmat kasvomaskit valmistetaan pääasiassa öljypohjaisesta polymeereistä, kuten polypropyleenista, polystyreenistä ja polyesteristä. Yksikään näistä ei hajoa luonnossa, joten niillä on merkittävä vaikutus ympäristöön. On tutkittu, että ne voivat itse asiassa pysyä ympäristössä satoja vuosia. Epidemia kasvatti vääjäämättä muovin ja mikromuovin määrää ympäristössä ja aiheutti näin vesien ja määperän saastumista[2,3].

Biohajoavat polymeerit korvaamaan öljypohjaisia polymeerejä

Edellämainituista syistä biohajoavista polymeereistä valmistettu kasvomaski on paras vaihtoehto, joka voi toimia vaihtoehtona öljypohjaisista polymeereistä valmistetuille maskeille. Yleisesti ottaen näitä biohajoavia polymeerejä voidaan valmistaa monista erilaisista biomateriaalista, kuten esim. maatalousjätteestä tai selluloosasta.

Biohajoavista polymeereistä valmistetuilla kasvomaskeilla on ympäristöhyötyjä, kuten raaka-aineiden uusiutuminen, biohajoaminen ja hiilidioksidipäästöjen väheneminen. Nämä kaikki aiheuttavat pääasiassa ilmaston lämpenemistä. Biohajoavien polymeerien käyttö edistää kiertotaloutta ja yksinkertaistaa resurssien kierrätystä.

Referenssit

  1. WHO Updates COVID-19 Guidelines on Masks, Treatments and Patient Care. Saatavissa online: https://www.who.int/news/item/13-01-2023-who-updates-covid-19-guideline….
  2. Fadare, O.O.; Okoffo, E.D. Covid-19 Face Masks: A Potential Source of Microplastic Fibers in the Environment. Science of The Total Environment 2020, 737, 140279, doi:10.1016/j.scitotenv.2020.140279.
  3. Nicholas Mallos The Problem with Plastics Available online: https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/plastics-in-the-ocean/
     

Aravin Prince Periyasamy, Tekstiili- ja kuitukangasmateriaalit, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT, PL 1000, 02044, Espoo.