Junior University toteuttaa tiede- ja teknologiapainotteista vapaa-ajantoimintaa lapsille ja nuorille erilaisten kerhojen muodossa. Lukuvuonna 2021-22 tarjonta on ollut virtuaalista, eli alakouluikäisille on tarjottu monipuolisesti LUMA-teemoja käsittelevää "Tohtori Ketun virtuaalikerhoa" sekä Scratch-ohjelmointikerhoja zoom-yhteydellä. Scratch-kerhotoimintaan saatiin sisältö- ja ohjausvahvistusta yhteistyöstä LUMA-keskus Lapin kanssa. 

Jatkossa tarkoitus on palauttaa kerhotoimintaa myös Lappeenrannan kampuksella, eri järjestää erilaisia tiede- ja teknologiakerhoja Tiedeluokka Polussa sekä muissa LUTin ja LABin tiloissa. Kerhoja voidaan järjestää myös yhteistyössä koulujen kanssa.

Lahden seudulla kerhotoimintaa järjestää Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Helsingin yliopisto).