Junior University toteuttaa tiede- ja teknologiapainotteista vapaa-ajantoimintaa lapsille ja nuorille erilaisten kerhojen muodossa. Lukuvuonna 2021-22 tarjonta oli virtuaalista, eli alakouluikäisille tarjottiin LUMA-teemoja käsittelevää "Tohtori Ketun virtuaalikerhoa" sekä Scratch-ohjelmointikerhoja zoom-yhteydellä. Scratch-kerhotoimintaan saatiin sisältö- ja ohjausvahvistusta yhteistyöstä LUMA-keskus Lapin kanssa. 

Syksyllä 2022 kerhotoiminta palasi myös Lappeenrannan kampukselle. Erilaisia tiede- ja teknologiakerhoja järjestettiin Tiedeluokka Polussa sekä muissa LUTin ja LABin tiloissa. Kerhovalikoimaan kuului kosmetiikkakerho, Scratch-ohjelmointikerho sekä erityissuuren suosion saanut Spessu-tiedekerho. 

Keväällä 2023 järjestetään Tulevaisuuden Teknologiakerho.

Kerhoja voidaan järjestää myös yhteistyössä koulujen kanssa. Lahden seudulla kerhotoimintaa järjestää Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Helsingin yliopisto).

 

 

Tulevaisuuden Teknologiakerho kevät 2023

Tiedeleiri 3.-6. luokkalaisille tiistaisin 14.3.-11.4.2023