Junior University toteuttaa tiede- ja teknologiapainotteista vapaa-ajantoimintaa lapsille ja nuorille erilaisten kerhojen muodossa. Lukuvuonna 2021-22 tarjonta oli virtuaalista, eli alakouluikäisille tarjottiin LUMA-teemoja käsittelevää "Tohtori Ketun virtuaalikerhoa" sekä Scratch-ohjelmointikerhoja zoom-yhteydellä. Scratch-kerhotoimintaan saatiin sisältö- ja ohjausvahvistusta yhteistyöstä LUMA-keskus Lapin kanssa. 

Syksyllä 2022 kerhotoiminta palaa myös Lappeenrannan kampukselle. Erilaisia tiede- ja teknologiakerhoja järjestetään Tiedeluokka Polussa sekä muissa LUTin ja LABin tiloissa. Kerhoja voidaan järjestää myös yhteistyössä koulujen kanssa. Lahden seudulla kerhotoimintaa järjestää Päijät-Hämeen LUMA-keskus (Helsingin yliopisto).

Syksyn 2022 ensimmäinen lähikerho on Scratch-ohjelmoinnin alkeet käsittelevä kerho, josta tietoa alla. 

 

Scratch-ohjelmointikerho 4-18.10.2022

Scratch-ohjelmointikerho 4-5. luokkalaisille tiistaiisin klo 16-17.30 Lappeenrannan kampuksella.