Tekniikan tai kauppatieteiden alan tutkija, haluatko sitoutua oman tieteenalasi tutkimukseen ja opetukseen? Oletko rohkea ja avarakatseinen edelläkävijä? Tutustu siis LUTin uravaihtoehtoihin.

LUT pystyy tarjoamaan tutkijoille loogisesti etenevän tenure track -uran, jonka avulla voi päästä professorin tehtävään saakka.

LUTin tenure track -tehtävään valittavan henkilön tulee olla jo ansioitunut tutkimuksessa ja koulutuksessa, hänellä tulee olla näyttöjä oman tutkimuksensa vaikuttavuudesta ja täydentävän tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä kansainvälistä kokemusta.

Tenure track -tehtävään valitun tutkijan kanssa sovitaan ennen työsuhteen alkamista kirjallisesti ne kriteerit, joiden perusteella arvioidaan hänen menestymistään ja etenemistään seuraavalle portaalle. Näin tutkijalle muodostuu selkeä käsitys, mitä häneltä odotetaan ja millä kriteereillä hänen etenemistään arvioidaan.

Tutkijalla on vuosittain esimiehensä kanssa tavoitekeskustelu, jossa käsitellään hänen tehtäviään, tavoitteitaan ja kehittymistään sekä osaamisen kehittämisen tarpeita.

Tenure Track LUT University

Uralla etenemisen arviointikriteerit

LUT sitoutuu tutkijan vaiheittaiseen etenemiseen urallaan, kunhan tutkija menestyy järjestelmään kuuluvissa arvioinneissa, on sopiva tehtävään ja tutkimus toteuttaa LUTin strategiaa sekä LUTin taloudellinen ja toiminnallinen tilanne sallii etenemisen.

Urajärjestelmässä etenemisen arviointi perustuu kokonaisarviointiin seuraavista osa-alueista:

  • Tieteellinen tutkimus
  • Akateeminen koulutus
  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • Akateeminen johtaminen
  • Täydentävän rahoituksen hankkiminen
  • Toiminta tiedeyhteisössä

Tervetuloa mukaan LUTin tutkimusyhteisöön!