left

Työharjoittelussa opiskelija tutustuu oman alan työympäristöön ja erilaisiin työtehtäviin, harjoittelee opinnoissa oppimiaan tietoja ja taitoja sekä kehittää yleisiä työelämässä tarvitsemiaan taitoja ja verkostoja.

LUT-yliopistossa työharjoittelujakson voi sisällyttää vapaavalintaisena sekä kandidaatti- että maisteritutkintoihin. Yleisin tapa on opinnollistaa kesäaikana tehty kesätyö. Kesätöitä tekevätkin lähes kaikki opiskelijamme ja ne ovat yksi vahvimmista väylistä opiskelijoiden valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen.

Miksi tarjota harjoittelupaikka?

Yrityksille ja muille organisaatioille työharjoittelut avaavat mahdollisuuden

  • opiskelijoiden käyttämiseen lisäresurssina erityisesti kesällä, mutta myös lukuvuosien aikana sekä
  • uuteen potientiaaliseen työntekijään tutustumiseen ja hänen rekrytoimiseensa.

Minkälaiset tehtävät soveltuvat harjoittelupaikoiksi?

Kandidaattitutkintoon sisällytettävä työharjoittelu voi olla lähes minkälaisista tehtävistä tahansa, mieluiten kuitenkin opiskelualoiltamme. Maisteritutkintoon sisällytettävän työharjoittelun tulee liittyä opiskelijan omaan alaan niin sisällöllisesti kuin tasollisestikin.

Tyypillisesti työharjoittelujaksot kestävät 2–4 kuukautta ja ne sijoittuvat touko–elokuulle. Myös osa-aikaiset ja etätyönä tehtävät työharjoittelut lukuvuoden aikana ovat mahdollisia.

Toivomme työnantajilta kandidaatti- tai maisteritasolle soveltuvia työharjoittelupaikkoja kaikilta opiskelualoiltamme. Erityinen tarve meillä on harjoittelupaikoista, jotka eivät vaadi suomen kielen osaamista.

right

Ilmoita työharjoittelupaikasta tai pyydä apua

Nopeimmin saat työharjoittelupaikkasi opiskelijoille näkyviin ilmoittamalla siitä JobTeaser-portaalissamme.