left

Tiimi

Hankintojen johtamisen tiimi tutkii hankintatoimen ja toimittajasuhteiden strategista johtamista, vastuullista hankintatoimea sekä toimitusketjuja ja niiden riskienhallintaa.

right

Tutkimusaiheet

  • Hankintatoimi ja sen strateginen johtaminen, toimittajasuhteet ja –verkostot, julkiset hankinnat
  • Vastuullinen hankintojen johtaminen ja vastuullisuus hankintaketjuissa, yrityksen vastuullisuuden rakentaminen hankintatoimen keinoin
  • Toimitusketjujen strateginen johtaminen, riskien hallinta ja taloudellinen johtaminen toimitusketjuissa

Tutkimusryhmän jäsenet

Projektit

Public procurement change: from price-centric mindset to the value creation for the society

Purchasing Education Research Syndicate: Industry 4.0 Skills Transfer

Building the theory and creating the practice for multi-tier sustainable supply chain management

Tutustu myös