left

Kaikkien yhteiskunnan sektoreiden sähköistäminen on ensisijaista nollapäästötavoitteen saavuttamiseksi ja lopulta fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseksi. Sähkökoneita käytetään hyvin laajasti kaikenlaisissa prosesseissa. Niiden pyörimisnopeuden nostaminen auttaa saavuttamaan sekä korkean energianmuunto- että materiaalitehokkuuden. Teolliset ja mobiilisovellukset ja jopa kodinkoneet voivat hyötyä suurnopeussähkökäytöistä. Ne edellyttävät kuitenkin uutta sähkömagneettista, mekaanista, lämpö- ja valmistussuunnitteluosaamista sekä uusia kehitys-, simulointi- ja ohjausmenetelmiä. Nämä kaikki kuuluvat huippuyksikön alaan.

Tehoelektroniikan ja akkujärjestelmien viimeaikainen kehitys mahdollistavat sähkökoneiden käyttötaajuuden ja ominaistehon sekä tehotason kasvattamisen esimerkiksi eri kuljetussektorien pääpropulsiomoottorikäytöissä. Kehittämällä uusia analyysi- ja simulointimenetelmiä, jotka ottavat huomioon monitieteiset kytkökset (esim. roottoridynamiikka, lämmönsiirto, EMI, jne.), on mahdollista sisällyttää myös suurtaajuiset ilmiöt sähkökonesuunnitteluun. Yksi tapa edetä monifysikaalisten vaikutusten yhdistämisessä on kehittää alemman kertaluvun mallinnusta.

right

Projektin rahoitus

Suomen akatemia

Projektin toteutusaika

1.1.2022 – 31.12.2026

Ajankohtaista

VOLTCAR – EU project for the development of energy- and material-efficient drive motors

High Speed Machines Summer School 13-16.8.2024, 2 ECTs

Sijainti: Rauha, Finland. Hybrid in Teams.
left

right
High-speed electromechanical energy conversion systems

Liittyvät projektit

  • HIPO Doctoral Network 
  • eMAD - Compact motor solution with direct-liquid cooling for electric propulsion systems
  • APU27 - Auxiliary power unit is an alternative compact, reliable solution of a primary electrical energy source in hybrid electric vehicles
  • MMW - Multi Megawatt high-speed motor topology for challenging and demanding industrial applications

Julkaisut

Yhteistyökumppanit

  • Aalto University/Department of Electrical Engineering and Automation
  • Tampere University
  • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
  • CSC - It Center for Science Ltd
  • Aalto University/Department of Mechanical Engineering