LUT-yliopiston Sähkötekniikan ABB-luokan yläkoululaisille (8.-9.-luokkalaiset) suunnatut etäTEHTÄVÄT on suunniteltu LUTin Sähkötekniikan osastolla tiimityönä sähkötekniikan opiskelijoiden ja ABB-luokan koordinoijien kanssa. Ryhmältä Lappeenrannan yläkoulujen opettajia saimme arvokkaita ideoita. Tehtävät toteutettiin STEK ry:n tuella.

Etätehtäväpaketti täydentää vuodesta 2001 toimineen kouluyhteistyöluokkamme, ABB-luokan harjoitustöitä, ja ne voidaan toteuttaa ennen tai jälkeen ABB-luokkavierailun tai myös kouluissa itsenäisinä harjoituksina ilman ABB-luokkakäyntiä.

Tehtävät on suunniteltu siten, että niiden tekemiseen sekä vastausten läpikäymiseen käytettäisiin aikaa noin kahden oppitunnin (45 min) verran ja että niitä tehtäisiin järkeillen ja itse pohtien.

Tehtävät saa varsinkin Kahoot!-alustalla ”arvattua” hyvinkin nopeasti läpi, mutta tämä ei ole  tarkoituksenmukaista. Osa tehtävistä on sen tyyppisiä, että oppilaan olisi hyvä hakea tietoa internetistä tai kirjallisuudesta tehtävää varten.

Verkkoversio: Kahoot!

Opettaja:

    1. kirjautuu Kahootiin

    2. hakee tehtävät Discover-toiminnon hakusanalla ”abb-luokka” tai ”sähkötekniikan etätehtävät”

    3. starttaa pelin ja ilmoittaa PIN-koodin oppilaille, jotka menevät osoitteeseen

    4. esittää tehtävät esim. dataprojektorilla valkokankaalle.

Oppilas:

    5. menee esim. puhelimella tai tietokoneella www-osoitteeseen:

        ja syöttää opettajan antaman PIN-koodin.

 

Paperiversio

Tehtävistä on myös paperille tulostettava pdf-versio  jonka tehtävät voidaan tehdä pienryhmissä (2–3 henkilöä) tai yksin.  Osan vastauksista voi halutessaan tehdä erilliselle paperille tai vihkoon. Kaikki aiheittain jaotellut tehtävämoduulit löytyvät samasta pdf-tiedostosta.

Tehtävämoduulit:

  1. Lämmittelyä
  2. Kotitalouden energian kulutus
  3. Komponentit
  4. Laskutehtäviä
  5. Bonustehtäviä 

Palautetta etätehtävistä  (opettaja täyttää)

Olemme iloisia, jos käytätte muutaman minuutin palautteen antamiseen. Se on meille arvokas apu, jota hyödynnämme toimintamme kehittämisessä.  Palautetta pääset antamaan klikkaamalla otsikon linkkiä.

Opettajan ohje

Tilaa opettajan ohje osoitteesta abb-luokka@lut.fi