left

Tuotantotalous ei tarkastele pelkästään teollisuusyrityksiä, vaan kohteena ovat kaikki arvoa lisäävät toiminnot teollisuudessa, palveluissa sekä julkisella sektorilla. Tällä hetkellä tuotantotalouden tutkimusta suuntaavia voimakkaita ajureita ovat digitalisaatio ja kestävä kehitys, joiden luomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastataan tuottamalla liiketoiminnan kestävää uudistamista mahdollistavia toimintamalleja ja työkaluja. Tätä tutkimusta ja koulutusta tehdään viidellä tuotantotalouden osaamisalueen painopisteillä.

right