left

LUT-yliopiston yhteiskuntatieteiden painotus on kansainvälisyyteen ja käyttäytymistieteisiin nojaavissa yhteiskuntatieteissä. Tavoitteenamme on, että opiskelijoistamme kasvaa maailmaa rohkeasti ja vastuullisesti uudistavia edelläkävijöitä, jotka ratkaisevat kohtalon kysymyksiä osana yhteiskuntaa ja yrityksiä.

LUT tunnetaan perinteisesti laajasta yritysyhteistyöstään. Haluamme tarjota tulevaisuuden työelämälle yhteiskuntatieteiden syväosaajia, jotka hallitsevat liiketoiminnan pelisäännöt sekä näkevät teknologian mahdollisuudet.

Yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmassa on tarjolla kaksi koulutusalaa: yhteiskuntatieteet ja viestintätieteet.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin (YTK) tutkinnot ovat laajuudeltaan 180 op ja niiden suoritusaika noin kolme vuotta. Yhteiskuntatieteiden maisterin (YTM) tutkinnon laajuus on 120 op ja suoritusaika noin kaksi vuotta. LUTin yhteiskunta- ja viestintätieteiden maisteriohjelmat käynnistyvät syksyllä 2024.

right

Hakuajat

Maisteriohjelmat:

  • hakuaika alkaa 1.12.2024 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15

Suomenkieliset kandidaattiohjelmat:

  • hakuaika alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15
left
right

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.

Ajankohtaista yhteiskuntatieteiden alalta