left

Valmius ymmärtää ihmisten toimintaa ja kommunikaatiota sekä niistä syntyviä yhteiskunnallisia valtarakenteita on välttämättömyys, kun uudistamme energia-, ruoka- ja vesijärjestelmiämme entistä kestävämmiksi. Ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisen lisäksi tarvitsemme muutosta käytäntöihin ja toimintatapoihin.

Yhteiskunta ja yritykset tarvitsevat yhteiskunnallista osaamista enemmän kuin koskaan. Uskomme, että saamme aikaan tarvittavia muutoksia entistä nopeammin, kun otamme ihmisen ja yhteisön näkökulman huomioon jo ongelmanratkaisun alkuvaiheessa.

Yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmassa on tarjolla kaksi kandidaattiohjelmaa:

  • yhteiskuntatieteet
  • viestintätieteet

Yhteiskuntatieteiden koulutus tarkastelee erityisesti yhteiskunnan ja ihmisten toimintaa sekä kommunikaatiota suhteessa paikallisiin ja globaaleihin kestävyysongelmiin. Viestintätieteiden koulutuksessa keskitytään viestintään ja vuorovaikutukseen kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmista.

Kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Sen jälkeen osaamista syvennetään yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa (2 v, 120 op).

right

Hakuaika

Suomenkieliset kandidaattiohjelmat:

  • hakuaika alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15

Kandidaattiohjelmat

Miksi opiskella yhteiskunta- tai viestintätieteitä LUTissa?

left
  • LUTin opiskeluilmapiiri on jo vuosia ollut Suomen parhaimmistoa. 98 prosenttia ensimmäisen vuoden opiskelijoista suosittelee LUTia opiskelupaikkana (Fuksikysely 2022).
  • LUTista valmistuvat yhteiskuntatieteilijät ymmärtävät poliittista päätöksentekoa sekä yhteiskunnan toimintaa erityisesti vihreän siirtymän, kestävyyden ja teknologian näkökulmasta. Viestintätieteilijät osaavat kertoa monipuolisesti kestävyyden ja teknologioiden eri teemoista.
  • LUTin yhteiskunta- ja viestintätieteiden opiskelijat opiskelevat 35 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteiskunnan kriittisistä järjestelmistä. Yhdessä tekniikan ja kauppatieteiden kanssa toteutetut ainutlaatuiset opinnot antavat vahvan pohjan työelämään. Opintokokonaisuus on englanninkielinen.
  • Opinnoissa painottuu yhteistyö yrityselämän toimijoiden kanssa. Koulutuksista valmistuu asiantuntijoita, joilla on valmius ratkaista yhteiskunnallisia haasteita monissa eri tehtävissä.

 

left
right

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.

Tutustu myös