Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri
Koulutusala
Kauppatieteet
Tiedekunta
LUT-kauppakorkeakoulu
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lappeenranta
Hakuaika
1.12.2023–17.1.2024 klo 15:00
left

Liiketoiminta-analytiikkaan kuuluu määrällinen ja tilastollinen analyysi, koneoppiminen, monimuuttujatestaus, ennustava mallintaminen, monikriteerinen arviointi ja päätöksenteon tuki. Liiketoiminta-analytiikka käyttää tietoaineistoja menneiden suoritusten arviointiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen.

Ohjelmasta valmistuttuasi olet kysyttyä työvoimaa liikeyrityksissä ja teollisuudessa. Opintosi keskittyvät liiketoiminta-analytiikan menetelmiin liittyvään teoriaan ja tekniseen osaamiseen, kuten data-analytiikkaan, mallintamiseen, simulointiin, ja monikriteeriseen päätöksentekoon ja arviointiin sekä näiden tosielämän sovelluksiin liiketoiminnassa ja teollisuudessa. Ohjelmassa käytetään alalla laajalti hyödynnettyjä ohjelmistoja ja työkaluja.

Ohjelman monimuoto-opetuksesta osa tapahtuu verkossa ja osa kampuksella. Varaudu osallistumaan tarvittaessa lähiopetukseen, kuten työpajoihin, esityksiin tai tentteihin. Kurssikuvauksissa esitetään tarkemmat läsnäolovaatimukset.

Ohjelma on englanninkielinen.

Katso myös