Kansainvälisesti merkittävä osaaja kone- ja metalliteollisuuden sovelluksissa 

left

Konetekniikan osaston ydinosaaminen liittyy innovatiivisten tuotteiden ja tuotannon digitaaliseen suunnitteluun, kestävän kehityksen mukaisten kuitumateriaalien tutkimukseen sekä vaativiin hitsattuihin metallirakenteisiin.

Osaston tutkimus ja opetus muodostavat digitaalisuutta hyödyntävän kokonaisuuden, joka perustuu tuotteen elinkaariajattelun soveltamiseen siten, että vuorovaikutteisesti huomioidaan tuotteen suunnittelu, materiaalivalinnat, valmistettavuus, kokoonpantavuus, huollettavuus ja uudelleenkäyttö.

Konetekniikan osasto toimii tiiviissä yhteistyössä LUTin muiden osastojen ja schoolien kanssa. Osastolla on kiinteä yhteys ympäröivään yhteiskuntaan, jolla luodaan erinomaiset edellytykset tutkimusyhteistyölle sekä yritysten että muiden yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Yhteistyöllä elinkeinoelämän kanssa halutaan vastata yritysmaailman tutkimus- ja koulutustarpeisiin.

Yksikön tuottamat konetekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoituja koulutusohjelmia, joille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. Nämä ovat tae korkeasta laadusta, kansainvälisestä hyväksynnästä ja jatkuvasta kehittämisestä.

Konetekniikan osasto järjestää lisäksi yrityksille suunnattua täydennyskoulutusta, jonka keskiössä on kansainvälisesti akkreditoitu (IIW/EWF) hitsaustekniikan pätevöityskoulutus. Olemme LUTissa kouluttaneet kansainvälisesti pätevöitettyjä hitsauskoordinoijia (IWE/IWT) lähes 30 vuoden ajan. Kaikkiaan kursseja on toteutettu yli 50 ja osallistujia näissä on ollut yli 1000 henkilöä. 

Lisäksi vuosittain toteutetaan lyhytkestoisia asiantuntijakoulutustapahtumia sekä yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutustilaisuuksia perinteisinä seminaareina tai etä- ja verkko-opetusta hyödyntäen.

right

Konetekniikan osaston henkilöstö