Non tenure -urapolulla työntekijän etenemistä arvioidaan tenure -kriteeristön kautta. Tehtävänkuvaa painotetaan tiedekunnan toiminnan ja tarpeiden mukaisesti. 

Non tenure -uramallissa on seuraavia tehtäviä: 

  • Nuorempi tutkija (doctoral student): Tohtorikoulun ja täydentävän rahoituksen hankkeille rekrytoitavat nuoremmat tutkijat valitaan avoimen kansainvälisen haun kautta. Tehtävä täytetään 1+3 vuoden määräajaksi. 

  • Tutkijatohtori (Post-doctoral researcher): Tehtävä täytetään 1. vaiheessa 1+3 tai 2+2 vuoden määräajaksi ja 2. vaiheessa 4 vuoden määräajaksi. Eteneminen tutkijatohtorina perustuu kehityskeskusteluissa etukäteen kirjallisesti sovittujen kriteerien mukaisesti. 

  • Tutkijaopettaja: 4 vuoden määräaikainen tutkijaopettaja voidaan nimittää pysyvään tutkijaopettajan tehtävään ulkoisen vakinaistamisarvioinnin perusteella. 

Non tenure LUT University

Uralla etenemisen arviointikriteerit

Urajärjestelmässä etenemisen arviointi perustuu kokonaisarviointiin seuraavista osa-alueista:

  • Tieteellinen tutkimus
  • Akateeminen koulutus
  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • Akateeminen johtaminen
  • Täydentävän rahoituksen hankkiminen
  • Toiminta tiedeyhteisössä

Tehtävänkuvaa painotetaan tiedekunnan toiminnan ja tarpeiden mukaisesti.