Rehtoraatti

Juha-Matti Saksa, KTT
Rehtori
Jari Hämäläinen. FT
Vararehtori, tutkimus ja innovaatiot
Jaana Sandström, TkT
Vararehtori, koulutus
Truus Poels
Vararehtori, HRD
Riikka Sund, OTM, VT, eMBA
Director, Governance and Risk Management
Janne Hokkanen, DI
Strategiajohtaja
Anne Lankinen, KTM
Palvelujohtaja
Kaija Ryösö
Public Affairs Officer

Tiedekuntien dekaanit

Mari Kallioinen-Mänttäri, TkT
Dekaani
LUT School of Engineering Science
Olli Pyrhönen, TkT
Dekaani
LUT School of Energy Systems
Sami Saarenketo, KTT
Dekaani
LUT Kauppakorkeakoulu

Muut johtoryhmän jäsenet

Minna Sutela, DI
Talousjohtaja
Maija Kuiri, KTM, FM
Suunnittelujohtaja
Liisa Kuvaja, FM
Brändi- ja viestintäjohtaja
Tanja Grönlund, TkT
Tutkimuspalvelujohtaja
Mika Sipi, DI
Johtaja, oppimis- ja tilapalvelut
Petri Ajo, TkT
Kasvujohtaja
Anne Himanka
Opintoasioiden johtaja
Sanna Virtainlahti
HR-johtaja