LUT-kauppakorkeakoulu on toiminnassaan sitoutunut YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME) -ohjelmaan, jonka tavoitteena on sitouttaa kestävät ja kansainvälisesti tunnistetut arvot opetukseen ja tutkimukseen.

Students team working in LUT School of Business and Management LBM University

Kauppakorkeakoulu

LUT-kauppakorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden ongelmanratkaisijoita ja tuottaa ratkaisuja, jotka edistävät kestävää liiketoimintaa.