LUT-kauppakorkeakoulu on toiminnassaan sitoutunut YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME) -aloitteeseen, jonka tavoitteena on sitouttaa kestävät ja kansainvälisesti tunnistetut arvot opetukseen ja tutkimukseen.

LUT-kauppakorkeakoulu

LUT-kauppakorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden ongelmanratkaisijoita ja tuottaa ratkaisuja, jotka edistävät kestävää liiketoimintaa.