Tutkimusryhmä keskittyy laajasti erilaisten jätehuoltojärjestelmien analysointiin ja pyrkii löytämään kestäviä ratkaisuja jätehuoltoon, kierrätykseen ja jätteiden muuhun hyötykäyttöön. Jätehuoltojärjestelmistä tutkitaan erityisesti ympäristökestävyyttä ja tunnistetaan sellaisia tekijöitä (esim. yksikköprosesseja tai materiaalieja), joilla on erityisen suuri vaikutus kestävyyteen. Merkittävimmille tekijöille etsitään tutkimuksella kestävimpiä ratkaisuvaihtoehtoja. Tutkimuksessa käytetään usein menetelmänä elinkaariarviointia.

left

Tutkimusaiheet

  • Jätehuoltojärjestelmien ympäristökestävyys
  • Järjestelmäratkaisut jätehuollolle, kierrätykselle ja jätteiden hyötykäytölle
  • Ravinteiden talteenotto jätemateriaaleista
  • Yhdyskuntajätteet, teollisuuden ja kaupan jätteet, rakentamisen ja purkamisen jätteet, maatalouden jätteet
right

Tilat ja laitteistot

Ryhmällä hyödyntää elinkaarimallinnusohjelmistoja kuten GaBi tai EASETECH yhdessä eri datalähteiden kanssa, jotta voidaan kattavasti arvioida erilaisia ympäristövaikutuksia. Kokeellista tutkimusta ja laboratorioanalyysejä tehdään tarvittaessa yhteistyössä LUT yliopiston muiden tutkimusryhmien ja laboratorioiden kanssa.

Projektit

Tutkimusryhmän jäsenet

Julkaisut

Tutustu myös