left
  Hankkeen aikana
  • Lisätään nuorten (erityisesti tytöt ja maahanmuuttajataustaiset) tietoisuutta teknologia-alojen töistä sekä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista Etelä-Karjalassa
  • Tuetaan peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajia ja opinto-ohjaajia oppilaiden ammatinvalintaan, uraohjaukseen ja jatkokoulutukseen liittyvissä kysymyksissä
  • Tuetaan yrityksiä työelämään tutustujien perehdyttämisessä ja ohjauksessa
  • Tuotetaan perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyömalleja nuorten työelämään tutustumisen tukemiseksi ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi
  right

  Ota yhteyttä:

  Anni-Elina Leinonen
  Suunnittelija
  anni-elina.leinonen@lut.fi
  p. +358 50 477 9406

  Johanna Naukkarinen
  Tutkijatohtori, projektipäällikkö
  johanna.naukkarinen@lut.fi
  p. +358 40 685 3134

  Lisätietoa ja materiaalia

  left

  Mayer, Minna; Lahtinen, Jenni; Aapola-Kari, Sinikka; Pietarinen, Aino; Kallio, Anne; Jänkälä, Jukka-Pekka; Hakanen, Mila (2022-04-07) Työelämään tutustumisjaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022:33