left

  Tavoitteet

  1. Lisätä nuorten (erityisesti tytöt ja maahanmuuttajataustaiset) tietoisuutta teknologia-alojen töistä sekä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista Etelä-Karjalassa
  2. Tukea peruskoulun ja toisen asteen opettajia ja opinto-ohjaajia oppilaiden ammatinvalintaan, uraohjaukseen ja jatkokoulutukseen liittyvissä kysymyksissä
  3. Tukea yrityksiä työelämään tutustujien perehdyttämisessä ja ohjauksessa
  4. Tuottaa perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyömalleja nuorten työelämään tutustumisen tukemiseksi ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi
   

  Toimenpiteet

  1. TeknoTET työelämään tutustumismalli peruskouluun
  2. TeknoTET työelämään tutustumismalli toiselle asteelle
  3. Työelämään tutustumista tukevat tehtävät ja käytänteet
  4. Peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tavoittaminen ja osallistaminen
  5. Hallinnointi, viestintä ja vaikuttavuuden arviointi

   

  Ajankohtaista

  • TeknoTET-harjoittelu toisen asteen opiskelijoille alkuvuodesta 2024
  • Opiskelijat yhden päivän yrityksessä ja yhden päivän LUTilla
   • Yrityksissä organisaatioon ja asiantuntijatyöhön tutustumista
   • LUTilla tietoa mm. jatko-opintomahdollisuuksista
  • Yrityspäivät aikavälillä 5.2.2024 – 22.3.2024
  • Opiskelijoilla LUT-päivä ke 3.4.2024

   

  Taustatietoa

  right
  Co-funded by the EU

  Ota yhteyttä:

  Anni-Elina Leinonen
  Suunnittelija
  anni-elina.leinonen@lut.fi
  p. +358 50 477 9406

  Johanna Naukkarinen
  Tutkijatohtori, projektipäällikkö
  johanna.naukkarinen@lut.fi
  p. +358 40 685 3134