left

  Tavoitteet

  1. Lisätä nuorten (erityisesti tytöt ja maahanmuuttajataustaiset) tietoisuutta teknologia-alojen töistä sekä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista Etelä-Karjalassa
  2. Tukea peruskoulun ja toisen asteen opettajia ja opinto-ohjaajia oppilaiden ammatinvalintaan, uraohjaukseen ja jatkokoulutukseen liittyvissä kysymyksissä
  3. Tukea yrityksiä työelämään tutustujien perehdyttämisessä ja ohjauksessa
  4. Tuottaa perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja työelämän yhteistyömalleja nuorten työelämään tutustumisen tukemiseksi ja korkeakoulutuksen saavutettavuuden parantamiseksi

   

  Toimenpiteet

  1. TeknoTET työelämään tutustumismalli peruskouluun
  2. TeknoTET työelämään tutustumismalli toiselle asteelle
  3. Työelämään tutustumista tukevat tehtävät ja käytänteet
  4. Peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tavoittaminen ja osallistaminen
  5. Hallinnointi, viestintä ja vaikuttavuuden arviointi

   

  Ajankohtaista

  • Sammonlahden koulun 9.-luokkalaisten TeknoTET-harjoittelu viikoilla 41-42

   • ma 9.10. – pe 13.10. LUT-yliopistolla

   • la 7.10. yliopistolla järjestetään TEK:n Koko perheen tiedepäivä, johon teknotettiläiset saavat halutessaan osallistua.

   • jos oppilas osallistuu Koko perheen tiedepäivään, hänellä on perjantaina 13.10. vapaapäivä

   • ma 16.10. – to 19.10. yrityksessä (Metso, Roxia, UPM tai Yaskawa)

   • pe 20.10. LUTilla

   

  Taustatietoa

  right

  Ota yhteyttä:

  Anni-Elina Leinonen
  Suunnittelija
  anni-elina.leinonen@lut.fi
  p. +358 50 477 9406

  Johanna Naukkarinen
  Tutkijatohtori, projektipäällikkö
  johanna.naukkarinen@lut.fi
  p. +358 40 685 3134
  Co-funded by the EU