Spring image

Miksi mukaan TeknoTET-projektiin?

 • Eteläkarjalaisten nuorten innostaminen opiskelemaan teknologia-aloja ⇒ tulevaa osaamista ja työvoimaa
 • Tekniikan aloilla tarvitaan kaikenlaisia osaajia, koska työyhteisöjen diversiteetti mahdollistaa uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja ⇒ kilpailuetu
 • Yhteiskuntavastuullista toimintaa
 • LUTilta tukea TET-jakson suunnitteluun

 

Peruskoululaisten TeknoTET

 • Toteutetaan jälleen lokakuussa 2024 
 • 2 viikon harjoittelu, jonka aikana 9.-luokkalaiset ovat 6 päivää LUTilla ja 4 päivää yrityksissä:
  • Viikko 40 Kimpinen LUTilla 
  • Viikko 41 Kimpinen yrityksissä, Sammonlahti & Joutseno LUTilla  
  • Viikko 42 Sammonlahti & Joutseno yrityksissä  
 • Oppilaat ovat yrityksessä maanantaista torstaihin eli vain 4 päivää
 • Yrityspaikkoja ei vaihdella eli samat oppilaat ovat yhdessä yrityksessä kaikki 4 päivää
 • 2-6 oppilasta / yritys. Oppilaat tulevat pääsääntöisesti kaverin kanssa eli pareittain, yritys päättää harjoittelijoiden määrän
 • Syksyn 2024 TeknoTET-yritykset ja harjoittelijamäärät löytyvät täältä 
 • Yritys tarjoaa harjoittelijoille lounaan, kaupunki maksaa bussiliput
 • TET-päivät kestävät 6 tuntia, suositus klo 9-15
 • Harjoittelijoilla on voimassa kaupungin ottama koululaisten tapaturmavakuutus
 • TET on osa opetussuunnitelman mukaista työskentelyä, harjoittelusta ei makseta palkkaa/palkkiota
 • Yritys tekee TeknoTET-sopimuksen LUTin kanssa ja LUT hoitaa kaiken viestinnän koulujen / nuorten kanssa
 • Yrityksille on laadittu valmista materiaalia, jota voi halutessaan käyttää TET-ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa, ks. sivun alareuna
 • Syksyllä 2023 toteutettiin ensimmäinen TeknoTET-harjoittelu: Nuorten kokemuksia ja Ylen artikkeli peruskoulupilotista

 

2. asteen TeknoTET

 • Toteutetaan jälleen helmi-maaliskuussa 2025
 • Lappeenrannan lukiosta molempien tiedelinjojen 2. vuosikurssin opiskelijat, yhteensä n. 50 opiskelijaa
 • Nuoret 1 päivän yrityksissä ja 1 päivän LUTilla
 • 3-5 opiskelijaa / yritys
 • Yrityksissä organisaatioon ja asiantuntijatyöhön tutustumista
 • Yrityspäivän aikataulu esim. näin:
  • aamupäivällä yritysesittely (+ siihen liittyviä tehtäviä) ja pari uratarinaa
  • iltapäivällä työntekijöiden työpäivän varjostaminen
 • LUTilla tietoa jatko-opintomahdollisuuksista ja toiminnallisia aktiviteetteja (edellisellä kerralla mm. katapulttiprotoilutyöpaja, pneumatiikkaharjoitus, kampussuunnistus)
 • Yritykset saavat itse määritellä sopivan tutustumispäivän, kuitenkin lukion 4. periodin aikana
 • Opiskelijoilla LUT-päivä OP2-opintojakson päättöpäivänä eli ma 31.3.2025
 • Sampon opiskelijoille tulossa oma ekskursio, jonka aikana aamupäivä yhdessä yrityksessä ja iltapäivä LUTilla
 • Yrityksille on laadittu valmista materiaalia, jota voi halutessaan käyttää tutustumispäivän suunnittelussa ja toteutuksessa, ks. sivun alareuna
 • Toivotamme yritykset lämpimästi tervetulleiksi mukaan!

   

 

ESR-tiedot

 • TeknoTET-EK –hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto
 • Säädökset edellyttävät, että EU:lle tulee raportoida kaikista hankkeisiin osallistuneista henkilöistä lukumäärätietoja, jotka tallennetaan työ- ja elinkeinoministeriön EURA 2021 –järjestelmään
 • Tietojen avulla saadaan selville, millaisia tuloksia hankkeen avulla saavutetaan
 • Kaikki tiedot raportoidaan ainoastaan summatasolla, eikä yksittäistä henkilöä voi tunnistaa raportoitavista tiedoista
 • Hankkeeseen osallistuvilta yritysedustajilta kerätään ESR-tiedot, lisätietoja löytyy täältä
EU-osarahoittama