right

Strategian ja laskentatoimen tiimin tutkimus kattaa laaja-alaisesti mm. yritysten strategiaan, kestävään arvonluontiin ja yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä.

 

left

Tutkimusaiheet

  • Kestävät kiertotalouden liiketoimintamallit
  • Ekosysteemit ja alustatalous
  • Kestävä arvonluonti
  • Yrityksen arvonluonnin lähteet
  • Yritysvastuu
  • Yritystoiminnan vaikutusten ja yritysvastuun mittaaminen
  • Kestävä yrittäjyys
  • Yrittäjämäinen strategia
  • Digitalisaatio ja digistrategia

Tutkimusryhmän jäsenet

Matthias Breier

Jonas Hammerschmidt

 

Projektit

Activist Theory of Corporate Social Responsibility: Reframing the Political Role of Business in Society

An Experimental Study on managerial decision-making in driving business renewal

 

Tutustu myös