right

Strategian ja laskentatoimen tiimi keskittyy kestävään arvonluontiin, strategiaan ja kestävyyteen liittyviin laaja-alaisiin kysymyksiin.

 

left

Tutkimusaiheet

  • Kestävä arvonluonti
  • Yritysten suorituskykyä määrittävät tekijät, organisaatioiden uudistuminen
  • Yritysten kestävä kehitys, yritysten sosiaalinen ja taloudellinen suorituskyky
  • Yritysten ja toimialojen (digitaalinen) muutos
  • Energiataloustiede
  • Laskentatoimi, vastuullistaminen ja johdon ohjaus
  • Laskentatoimen, kestävyyden ja ajallisuuden, erityisesti tulevaisuuden, väliset suhteet

Tutkimusryhmän jäsenet

Projektit

Activist Theory of Corporate Social Responsibility: Reframing the Political Role of Business in Society

An Experimental Study on managerial decision-making in driving business renewal

 

Tutustu myös