INERCOM-tutkimusalusta on fossiilisista polttoainesta hiilineutraaliin maailmaan johtavan energiajärjestelmän muutoksen ytimessä. Power-to-x-muunnossyklissä uusiutuvasta sähköstä tuotteeksi (power-to-x) ja tuotteesta sähkö- ja lämpövoimaksi (x-to-power) on haasteena energian muuntamisen ja varastoinnin tehostaminen.

Tutkimusalusta kehittää integroitujen energianmuuntolaitteiden suunnittelua ja valmistusta. Laitteilla on korkea ominaisteho ja tehokkuus, ja ne kuluttavat vain vähän raaka-aineita. Yhdistämällä matemaattista mallinnusta, materiaalitutkimusta, eletromekaanista mallinnusta ja suunnittelua, turbolaitteistojen tutkimusta ja konedynamiikkaa autamme eurooppalaista energianmuutolaitteiden teollisuutta valmistamaan taloudellisesti kestäviä, päästöttömiä ratkaisuja esimerkiksi kuljetusalalle. Olemme mahdollistaja, ja avullamme sekä vakiintuneet että uudet yritykset voivat ottaa nopeammin käyttöön vetytalouden ratkaisuja.

Yhteystiedot

INERCOM tutkimusalusta edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita