LUT-yliopiston strategian mukaiset tutkimusalueet puhdas energia, ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys ovat avainkysymyksiä, joihin tutkimusryhmämme etsivät uusia tieteeseen perustuvia innovatiivisia distruptiivisia ratkaisuja. Yritykset, joilla on halu rakentaa tulevaisuuden liiketoimintaansa tieteelliseen tutkimukseen perustuvien ratkaisuiden ympärille, mutta ei ole valmiita yhteyksiä LUTin tutkimusryhmiin saavat Green Campus Openin kautta kontaktin eri tutkimusryhmiin.

LUTlla on laaja IPR-salkku, jonka käytännön hallinnoinnista vastaa GCO:n organisaatio. Ottakaa meihin yhteyttä, jos olette kiinnostuneita yrityksenne toimialaan liittyvistä LUT-yliopiston patenteista.