Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Sciences
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin alkaa 1.12.2024 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.
left

Digitalisaatio ja palvelullistuminen muodostavat yhdessä massiivisen muutosvoiman, joka muokkaa yritysten ja verkostojen liiketoimintaa yli toimialarajojen. Nopeasti kehittyvä teknologia on osaltaan mahdollistava ja toisaalta pakottava tekijä, kun yritykset uudistavat prosessejaan ja liiketoiminnan logiikkaa. Yksityiset ja julkiset organisaatiot tarvitsevat uusia osaajia ja osaamista pysyäkseen muutosvauhdissa mukana.

Koulutus tarjoaa sinulle valmiuksia toimia digitalisoituvan palvelutuotannon ja toimintalogiikan uudistajana yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa. Työllistyt tyypillisesti liiketoiminnan sekä palveluketjujen ja -prosessien kehittämistehtäviin asiantuntijana, päällikkönä tai johtajana kotimaisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtava kaksivuotinen koulutusohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville. Ohjelmaan voi hakea laajalla tutkintotaustalla (mm. sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan AMK, terveystieteiden kandidaatti tai maisteri, tekniikan kandidaatti, tekniikan AMK, tradenomi, matkailun- ja ravitsemusalan AMK, kauppatieteiden kandidaatti tai maisteri).

Mitä Digitaalisen palvelutuotannon maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelija ja tutkijaopettaja kertovat opiskelusta Digitaalisen palvelutuotannon maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Digitaalisen palvelutuotannon ohjelmassa opit, miten digitalisaatio ja palvelullistuminen muuttavat ja mahdollistavat uusia arvonluonnin malleja liiketoiminnassa. Saat valmiuksia uudistaa yritysten ja yritysverkostojen liiketoimintaprosesseja, -malleja ja -logiikoita elinvoimaisempaan, kestävämpään ja vaikuttavampaan suuntaan.  

Ohjelmassa opit, miten digitalisaatiota eri muodoissaan voidaan järkevästi ja tehokkaasti hyödyntää osana uusien älykkäiden palveluiden kehittämistä. Pääset soveltamaan osaamistasi sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä teollisten palveluiden toimintaympäristöissä, ja opit ratkaisemaan palvelu- ja teknologiayritysten aitoja ongelmia.

Digitaalisen palvelutuotannon maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelman laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Maisteriohjelman tutkintorakenne koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista ja opinnon loppuvaiheessa tehtävästä diplomityöstä. Lisäksi tarvittaessa voidaan edellyttää täydentäviä opintoja.

Opinnot muodostuvat kolmesta sisältökokonaisuudesta, jotka yhdistyvät tutkintorakenteen yksittäisten opintokurssien tasolla eri tavoin ja painotuksin:

  • palveluiden tuotantotalous
  • digitalous
  • toimintaympäristöymmärrys
right

left

Palveluiden tuotantotalous keskittyy palvelukeskeisen logiikkaan ja sen soveltamiseen tuotantotaloudellisesta näkökulmasta. Tuotanto- ja palvelutalouden opinnot ja niihin liittyvä menetelmäosaaminen muodostavat opintojen selkärangan. Kehität osaamistasi organisaatioiden tuotannollisesta ja taloudellisesta toiminnasta kursseilla, jotka liittyvät mm. tuotanto- ja toimitusketjujen ja -verkostojen johtamiseen, kestävien ja elinvoimaisten liiketoimintamallien määrittelyyn, palveluprosessien tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen, kustannusjohtamiseen, suorituskyvyn analysointiin, päätöksentekoon, organisoitumiseen ja strategiaan sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Tämä yhdistelmä antaa hyvän valmiuden ymmärtää organisaation toiminnan kokonaisuutta palvelukeskeisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Digitalouden opintojen keskiössä on digitalisaatio ja sen tuomat muutokset liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa. Opit soveltamaan digitalisaation eri muotoja (mm. datapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen, palvelutuotannon automatisointi, robotisointi, teollisen internetin palvelut, ja digitaaliset palvelualustat). Opit konkretisoimaan teknologioiden hyödyntämistä liiketoiminta-arvoksi uusien liiketoimintamallien ja älykkäiden palveluprosessien avulla.

right

Toimintaympäristöymmärrys: opit ymmärtämään palvelusuunnittelun ja -tuotannon haasteita teollisten palveluiden (esim. teollinen kunnossapito) ja/tai sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristöissä. Keskityt pääasiassa toiseen näistä toimintaympäristöistä ja sovellat kurssien harjoitustöissä ja diplomityövaiheessa osaamistasi näihin aloihin. Opintojen aikana konkreettista ja ajankohtaista liike-elämäoppia ovat sinulle tuomassa asiantuntijat näiden alojen palvelu- ja teknologiayrityksistä. Opit tunnistamaan ja analysoimaan palvelujärjestelmän toiminnan kipupisteitä ja kehität uusia ratkaisuja mm. ongelmaperusteisen oppimisen ja tiimityöskentelyn keinoin.

Opetus ja opiskelu

left

Kaksivuotinen digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville. Opintovapaan hyödyntäminen on suositeltavaa, mikäli harkitset opintojen suorittamista työn ohessa.

Pääasiallisena opetuskielenä on suomi, mutta opintomateriaali on usein englanninkielistä. Ohjelmaan sisältyy myös englanninkielisiä kursseja.

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti työelämävalmiuksia kehittäviä opetusmenetelmiä. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa, tiimityöskentely ja systemaattinen kehittämisote kouluttavat sinua analysoimaan ongelmia ja ilmiöitä, ja mikä tärkeintä, tuottamaan niihin ratkaisuja.

Kehität asteittain ratkaisuosaamistasi lähtien yksittäisten kurssien harjoituksista sekä ryhmässä ja yksilönä toteutettavista oppimistehtävistä, ja edeten laajempien harjoitustöiden ja kehittämisprojektien kautta kohti opintojen loppuvaiheessa toteutettavaa diplomityötä. Teoria- ja menetelmäosaamisen lisäksi opit soveltamaan osaamistasi monipuolisesti, ja saat täydentävää osaamista liittyen ongelmien ratkaisuun, tiimityöskentelyyn, johtamisvalmiuksiin ja viestintään.

right

Ohjelmaan haetaan tyypillisesti hyvin erilaisella koulutus- ja työtaustalla. Monimuotoisten kokemusten ja näkemysten jakaminen rikastaa oppimista, ja tuo täten vielä yhden mielenkiintoisen oppimisen tason käyttöösi.

Opiskelu koostuu monipuolisesti erilaisista sekä verkko- ja lähiopetukseen perustuvista opetusmuodoista. Ohjelmaan sisältyy sekä joustavasti etä- ja lähijaksoja yhdistäviä opintojaksoja, täysin verkko-opintoihin perustuvia opintojaksoja, että kampuksella tapahtuvaan lähiopetukseen painottuvia opintojaksoja. Erilaisia opiskelumenetelmiä yhdistävät opintojaksot tuovat vaihtelua ja joustoa opintoihisi. Voit yhdistää yhteisöllisen opiskelun sosiaalisia hyötyjä ja omiin aikatauluihisi joustavammin sopivia verkko- ja etäopiskelun muotoja. Huomioithan, että opetusmuodot ovat opintojaksokohtaisia. Tarkat opintojaksokohtaiset opetusmuodot, läsnäolovaatimukset ja aikataulut saat tietää lukukauden alussa.

Jouni Koivuniemi
Liiketoimintalogiikat muuttuvat – Sote-ala, julkinen sektori ja teollisuus tarvitsevat digitaalisen palvelutuotannon uudistajia.
Jouni Koivuniemi
Ohjelmajohtaja

Uramahdollisuudet

Digitaalisen palvelutuotannon DI-ohjelman tavoitteena on kouluttaa uudistajia ja osaajia tulevaisuuden digitalisoituviin palveluratkaisuihin. Koulutus tarjoaa sinulle valmiuksia toimia palvelusuunnittelun, -tuotannon ja toimintalogiikan uudistajana teollisten palveluiden, julkisten palveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristöissä. Saat valmiuksia kehittää kestäviä ja vaikuttavia prosessi- ja liiketoimintaratkaisuja.

Työllistyt urasi alkuvaiheissa tyypillisesti asiantuntijatehtäviin yritysten ja organisaatioiden palveluliiketoiminnan, palveluprosessien ja digitalisaation kehittämishankkeisiin. Kertyvän kokemuksesi myötä etenet päällikkö- ja johtajatason tehtäviin kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Esimerkkejä tyypillisistä työtehtävistä ovat projektipäällikkö, kehittämispäällikkö, ja erikoisasiantuntija.

Katso myös