left

Teollisuuden luotettava tuotekehityskumppani

Olemme asiantuntijoita valmistavan teollisuuden ja koneteollisuuden eri osa-alueilla. Kehitämme tieteellisen tutkimuksen avulla kestäviä ratkaisuja erilaisiin valmistus- ja hitsaustekniikoihin sekä avaimia tehokkaampaan tuotantoon. Tarjoamme yritysten käyttöön lisäksi uusinta tieteellistä osaamista koneiden suunnittelusta, materiaalitekniikasta ja pakkaustekniikasta. 

Tutustu osaamisemme alueisiin ja ota rohkeasti yhteyttä.

left

Koneensuunnittelu

left

Digitalisaatio mullistaa teollisuuden. Perinteiset materiaalivirtojen prosessointiin perustuvat liiketoimintamallit korvautuvat datan ja tiedon prosessointiin pohjautuvilla liiketoimintamalleilla. 

Koneensuunnittelun tutkimusryhmän erikoisalaa ovat monikappaledynamiikka ja siihen perustuvat digitaaliset kaksoset. Ne mahdollistavat tuotteen suorituskyvyn simuloinnin, tuotantoprosessien monitoroinnin, hienosäädön ja ohjauksen sekä luotettavampien ja kustannustehokkaiden palveluiden ja huolto-ohjelmien kehittämisen. Niiden avulla teollisten prosessien optimointi ja virittäminen muuttuu entistä selkeämmäksi ja viiveettömämmäksi, ja mahdollistaa tehokkaammat prosessit niin ympäristön, talouden kuin operoinnin näkökulmasta. Ennen kaikkea todellisuuden analysointi simulointia käyttäen auttaa teollisia yrityksiä edistämään kestävää kasvua.

right

Konedynamiikka

left

Koneiden ja rakenteiden värähtelyt voivat aiheuttaa haitallisia ilmiöitä, kuten esimerkiksi melua, väsyttävää kuormitusta, laiterikkoja tai tuotteen laadun heikkenemistä. Näiden ongelmien välttämiseksi tarjoamme mallinnukseen ja simulointiin perustuvaa värähtelyanalyysiä sekä värähtelymittauksia. Olemme luotettava kumppani yritysten tuotekehityshankkeissa sekä testaus- ja käyttöönottovaiheessa. Modernit ohjelmistomme ja mittalaitteemme yhdistettynä asiantuntevaan tulosten analysointiin mahdollistavat tuotteiden optimaalisen dynaamisen käyttäytymisen.

right

Teollisuuden työkoneet, hydrauliikka ja robotiikka

left

Uusia ratkaisuja teollisuuden työkoneiden kehitykseen. Olemme asiantuntijoita teollisuuden robottiratkaisuissa, liikkuvien työkoneiden simuloinnissa ja hydrauliikassa. 

Käytössämme on muun muassa erinomaiset mittaus- ja prototyyppivalmiudet, sekä simulaattorilaboratorio jossa voimme kehittää reaaliaikaisia konesimulaattoreita erilaisille liikkuville työkoneille, kuten metsäkoneille, kaivos- ja maansiirtokoneille ja nostureille.

right

Hitsaustekniikka

left

Tehokkaampaa ja laadukkaampaa hitsaustuotantoa. Hitsaustekniikan tutkimusryhmän osaamisen kärkeä ovat hitsausautomaatio, hitsaustuotannon robotisointi, etäohjelmointi ja simulointi sekä laadunhallinta ja tehokkuus. Teemme metallimateriaalien hitsattavuustarkasteluita sekä hitsausmetallurgisia tutkimuksia ja analyyseja. Koulutamme hitsausasiantuntijoita yrityksille räätälöidyissä koulutuskokonaisuuksissa. 

right

Lasertyöstö

left

Lasertyöstö ja metallien 3D-tulostus luovat uusia mahdollisuuksia tuotannon läpäisyajan lyhentämiseen, tuotteiden suunnitteluun ja laadun parantamiseen sekä täysin uudenlaisten tuotteiden ja tuotantotekniikoiden kehittämiseen.

Olemme Lasertyöstön ja lisäävän valmistuksen tutkimusryhmässä asiantuntijoita laserhitsauksen ja 3D-tulostuksen suunnitteluperiaatteissa, laserhitsauksessa, -pintakäsittelyssä, sekä metallien 3D-tulostuksessa.

right
Autumn image

Materiaalimallinnus

left

Materiaalimallinnus mahdollistaa metallimateriaaleista (esim. teräkset, titaanit, superseokset) valmistettujen koneenosien ja komponenttien sekä näiden valmistusprosessien (esim. valaminen, lämpökäsittely, hitsaus, 3D-tulostus) suunnittelun ja analysoinnin tehostamisen.

Tieteelliseen tutkimukseen perustuvien ratkaisujen avulla multiscale-mallinnus auttaa vähentämään kokeellisiin menetelmiin kohdistettavaa työtä korvaamalla metallurgisissa ongelmanratkaisuissa perinteisiä yritys-erehdys -toimintamalleja. Materiaalien mallinnuksen tutkimusryhmän osaamisen kärkeä ovat materiaalien mikrorakennemallinnuksen ja nanotasolta makrotasolle ulottuvien fysiikkaperusteisten multiscale-materiaalimallien kehittäminen.

right

Teräsrakenteet

left

Olemme vaativien teräsrakenteiden ja lujuustekniikan asiantuntijoita. Kehitämme Teräsrakenteiden tutkimusryhmässä vahvempia rakenteita, kestävämpiä komponentteja, parempaa suunnittelua ja energiatehokkaita ratkaisuja. Yrityskumppaninamme hyödynnät kansainväliset tutkimusverkostomme ja mittavan tutkimuslaitekantamme.  

right

Konepaja- ja levytyötekniikka

left

Olemme vaativien ohutlevykomponenttien ja -rakenteiden asiantuntijoita yli 30 vuoden tutkimuskokemuksella. Olemme luotettava kumppani paikallisten ja kansallisten PK-yritysten tuotekehityshankkeista, joissa lopputuotteen kaupallisen tuotannon vaatimukset huomioidaan jo prototyyppien suunnittelussa.

Moderni ja monipuolinen konekantamme sekä ohjelmistot mahdollistavat ohutlevykomponenttien ja – rakenteiden valmistamisen kattavasti eri tarkoituksiin.

right

Pakkaustekniikka

left

Kehitämme ympäristöystävällisempiä pakkausratkaisuja. Olemme asiantuntijoita pakkausten valmistusprosesseissa sekä materiaalikehityksessä. Pakkaustekniikan tutkimusryhmän erikoisalaa ovat kuitu- ja biomateriaalien käyttö pakkauksissa, kuumasaumaus ja muut valmistusprosessit. 

right

Kuitukomposiitit

left

Kehitämme energia- ja materiaalitehokkaita valmistusmenetelmiä teollisuuden tarpeisiin. Olemme asiantuntijoita prosessi- ja tuotekehityksessä sekä materiaalitekniikassa liittyvässä tutkimustoiminnassa.

Tutkimuksemme painopistealueita ovat erilaiset komposiittimateriaalit, materiaalitehokkaiden tuotteiden valmistus ja mallinnus sekä energiatehokkaat valmistustekniikat.

right