Suomi tarvitsee korkeasti koulutettuja huippuosaajia

left

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt lisärahoituksen tohtorikoulutuspilottiin, jossa yliopistoihin palkataan tuhat uutta väitöskirjatutkijaa kolmeksi vuodeksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. LUT-yliopistoon rekrytoidaan pilotin myötä 44 uutta väitöskirjatutkijaa vuosina 2024-2027.  

Koko valtakunnallinen tohtorikoulutuspilotti koostuu 16 ohjelmasta, joista LUT on mukana seitsemässä. Tohtoritutkijoiden rekrytointi käynnistyy keväällä 2024 ja puolet ohjelman kautta rekrytoitavista väitöskirjatutkijoista aloittaa työskentelyn elokuussa 2024 ja loput tammikuussa 2025.

right

LUT on mukana seitsemässä kansallisessa ohjelmassa

Pilottiohjelma PI Avoimet paikat
Doctoral Education Pilot for Mathematics of Sensing, Imaging and Modelling (Flagship FAME) Tapio Helin 14
Software Engineering Doctoral Program Kari Smolander  8
Intelligent Work Machines Aki Mikkola 7
Circular Materials Bioeconomy Network: From bio-based resources to advanced Materials (Flagship FinnCeres) Mika Mänttäri 6
Finnish Doctoral Program Network in Artificial Intelligence (Flagship FCAI) Paavo Ritala 5
Graduate school in particle and nuclear physics Panja Luukka 2
Sustainability Transformations Lassi Linnanen 2

Hakeminen ja avoimet paikat

left
right

Tohtorikoulutusta uudistetaan piloteissa OKM:n rahoituksella

left
  • Tohtorikoulutuspilotti on osa tutkimus- ja kehittämisrahoituksen lisäystä, jolla tavoitellaan T&K-toiminnan rahoituksen nostamista neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.
  • Pilotissa yliopistot tekevät yhteistyötä tohtorikoulutuksen kehittämiseksi ja käytäntöjen uudistamiseksi.
  • Tavoitteena on tohtorikoulutettujen liikkuvuuden lisääminen yliopistojen, yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden välillä. Lisäksi tavoitteena on opintojen ohjauksen kehittäminen ja tohtoreiden työllistymisen edistäminen yhteiskunnan eri sektoreille.
  • Parlamentaarinen TKI-työryhmä on todennut loppuraportissaan 2022, että T&K-työhön siirtyviä tohtoreita tarvittaisiin 2024–2030 vuosittain yli 2 000. Vuonna 2022 tohtorintutkinnon Suomessa suoritti 1 623 henkilöä.
right

Lue lisää