left

  Lukiolaisten valintoihin ja opiskelumotivaatioon vaikuttamisen ohella hankkeen tavoitteena on lisätä opinto-ohjaajien ja matematiikan opettajien näkemystä siitä, minkälaista matematiikkaa työelämässä tarvitaan ja minkälainen matematiikan osaaminen eri alojen jatko-opinnoissa ja opiskelijavalinnoissa painottuu.

  Hankkeen aikana:

  • Tuotetaan opettajien käyttöön opetusmateriaalia, jossa esitellään todellisia tilanteita ja esimerkkejä matematiikan käytöstä eri ammateissa.
  • Koulutetaan matematiikkalähettiläitä, jotka vierailevat kouluilla kertomassa oman alansa matematiikan tarpeesta sekä matematiikan opiskelusta korkeakoulussa.
  • Kehitetään ja pilotoidaan Työelämän matematiikkaa -verkkokurssi, joka soveltuu sekä lyhyen että pitkän matematiikan opiskelijoille.
  right

  Ota yhteyttä:

  Päivi Porras / LAB
  Yliopettaja, koko hankkeen koordinaattori
  paivi.porras@lab.fi
  p. +358 40 568 4704

  Johanna Naukkarinen / LUT
  Tutkijatohtori, LUT-osahankkeen koordinaattori
  johanna.naukkarinen@lut.fi
  p. +358 40 685 3134

  TyöMAA-apua opettajalle

  TyöMAA hanke tarjoaa opettajalle oppimateriaalia sekä mahdollisuuden tilata matematiikkalähettiläitä oppitunneille

  Lisätietoja ja materiaalia

  Julkaisuja aiheesta

  Porras, P., Naukkarinen, J. 2020. Työelämän matematiikka: TyöMAA. LAB Pro.

  Porras, P., Naukkarinen, J. 2021. Motivating upper secondary students to learn mathematics with working life exercises. In: Proceedings of the 13th International Conference on Computer Supporter Education (CSEDU 2021) – Vol. 2, pp. 208–215.

  Porras, P. 2021. Some Stack issues faced during programming exercises for TyöMAA project. In: Contributions to the International Meeting of the STACK Community 2021. TTK University of Applied Sciences: Tallinn, Estonia. DOI: 10.5281/zenodo.4916045

  Porras, P., Naukkarinen, J. 2021. Matematiikkaa tarvitaan kaikilla aloilla – nykyinen mielleyhtymä turhan teknologiapainotteinen. Dimensio, Matemaattis-luonnontieteellinen aikakausilehti. Opetus, 14.9.2021.

  Naukkarinen, J., Porras, P. 2021. Motivation for upper secondary school mathematics through working life connections. In: Proceedings of the SEFI 49th Annual Conference, Berlin 13-16 September 2021.