Palkinto on arvoltaan 10 000 euroa. Se on Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran perustama palkinto, jonka perusteena ovat merkittävät saavutukset strategiatutkimuksen alalla.

Viipuri-palkinnon saajat

left

2022

Professori Henry Chesbrough
Haas School of Business University of California, Berkeley, USA

Ajatusjohtaja Chesbrough tunnetaan maailmalla laajalti avoimen innovaation isänä. Hän esitteli avoimen innovaation konseptinsa vuosituhannen alkupuolella, ja nyt kaksi vuosikymmentä myöhemmin tämä paradigma on edelleen relevantti.
Chesbrough’n erityisalaan kuuluvat avoimen innovaation ohella yritysten liiketoimintamallit, teollisuuden kehitys ja innovaatiostrategiat.
 

right
Henry Chesbrough
left

2019

Professori Erik Brynjolfsson 
Stanfordin yliopisto, USA 

Brynjolfsson on laajalti tunnettu tutkimuksestaan ja työstään tietotekniikan tuottavuuden ja tietotalouden suhteen – tekoälyn noususta ja sen vaikutuksista työelämään. Hän on tehnyt uraauurtavaa tutkimusta esimerkiksi digitaalisesta kaupasta, hinnoittelumalleista ja aineettomista hyödykkeistä.

right
Erik Brynjolfsson
left

2017

Professori Rebecca M. Henderson
Harvard Business School, USA

Henderson sai palkinnon saavutuksistaan johtamisen ja innovaatioiden alalla. Hendersonin tutkimus keskittyy suurelta osin siihen, miten organisaatiot reagoivat laajamittaisiin teknologisiin muutoksiin. Myös yritysten kestävä kehitys ja kilpailukyky muuttuvassa maailmassa ovat hänen keskeisiä tutkimusaiheitaan.

right
Rebecca Hendersson
left

2014

Professori Constance E. Helfat
Tuck School of Business, Dartmouth, USA

Helfat sai palkinnon saavutuksistaan ​​strategisen johtamisen alalla. Hänen keskeisiä aiheitaan ovat strategiset muutokset organisaatioissa, yritysten resurssipohja ja dynaamiset taidot sekä niiden yhteys muutoskykyyn ja yritysten kilpailukykyyn.

right
Connie Helfat
left

2012

Professori John Kay 
London School of Economics ja St. John's College, Oxford

Kay sai palkinnon merkittävistä tutkimusansioistaan taloustieteessä. Keskeisessä osassa Kayn työssä on taloustieteen soveltaminen teollisuuden rakennemuutoksen ja yksittäisten yritysten kilpailuedun analysoimiseen. Hän on myös Financial Times -lehden viikottainen kolumnisti.

right
John Kay
left

2010

Professori C.K. Prahalad
Ross School of Business, University of Michigan

Prahalad sai palkinnon merkittävästä työstään yritysstrategian alalla. Hän kuului maailman arvostetuimpiin johtamisstrategian tutkijoihin ja hänen luomiaan strategian käsitteitä käytetään laajasti niin liike-elämässä kuin tutkimuksessakin. Palkinto myönnettiin postuumisti.

right
C. K. Prahalad
left

2008

Professori Sidney G. Winter
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA

Winter sai palkinnon strategisen johtamisen tutkimustyöstään. Hän on kansainvälisesti tunnettu evolutionäärisen taloustieteen ja erityisesti teknologisen muutoksen tutkijana.

right
Sidney G. Winter
left

2006

Professori Peter Buckley
University of Leeds, Great Britain

Buckley sai palkinnon saavutuksista strategiatutkimuksen tieteenalalla. Hän on kansainvälisesti arvostettu uraauurtavasta työstään kansainvälisen liiketoiminnan ja yritysten kansainvälistymisen tutkimuksen parissa.

right
Peter Buckley
left

2004

Professori James G. March
Stanford University

March palkittiin merkittävästä työstään strategiatutkimuksen alalla. Hän on kuuluisa organisaation päätöksenteon tutkimuksistaan, joissa hän yhdistää psykologian ja muiden käyttäytymistieteitten teorioita.

right
James G. March
left

2003

Professori David J. Teece
University of California, Berkeley, USA

Teece palkittiin erityisesti hänen saavutuksistaan strategiatutkimuksen alalla. Hän on myös kansainvälisesti tunnettu uraauurtavasta tutkimuksestaan innovaatio- ja teknologiajohtamisen alueella.

right
David J. Teece

Tutustu myös

LUT-kauppakorkeakoulu

LUT-kauppakorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden ongelmanratkaisijoita ja tuottaa ratkaisuja, jotka edistävät kestävää liiketoimintaa.