Strategisia valintojamme, tieteellistä tutkimustamme, akateemista koulutustamme sekä yhteiskunnallista vuorovaikutustamme ohjaavat ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin etsimme ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi.

Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Toimintamme, koulutuksen ja tutkimuksen kautta edistämme YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Vaikutamme Trailblazer 2030 -strategiamme ja tutkimuksemme kautta ensisijaisesti alla mainittuihin tavoitteisiin. Klikkaa kuvaketta ja lue lisää!

SDG6 landscape

Puhdas vesi ja sanitaatio

Kunnioitamme vettä suojeltavana, puhdistettavana ja jalostettavana resurssina. Otamme raaka-aineet talteen jätevedestä ja luomme vedenkäsittelyn uusia ratkaisuja.
SDG7 landscape

Edullista ja puhdasta energiaa

Kehitämme puhtaan energian ratkaisuja tekniikan ja talouden osaamisella. Hyödynnämme power-to-x-teknologioita ja sähköistämistä.
SDG8 landscape

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä liiketoiminta on osaamisemme ydintä. Edistämme innovatiivisia, yrittäjämäisiä ja verkostomaisia ratkaisuja.
SDG9 landscape

Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Edistämme yhteiskunnan kestävyyttä kiertotalouden ja kestävien liiketoimintamallien, data-analytiikan, digitalisaation, sähköistämisen, power-to-x-teknologioiden ja vetytalouden avulla.
SDG12 landscape

Vastuullista kuluttamista

Edistämme teollisen tuotannon uudistumista digitaalisuudella, kiertotaloudella, uusilla materiaaleilla ja tehostetuilla prosesseilla. Systeeminen näkökulmamme tuottaa ratkaisuja mm. jätehuoltoon, kaupunkisuunnitteluun ja tuotannon johtamiseen.
SDG13 landscape

Ilmastotekoja

Tuotamme tieteellistä tietoa ja kestäviä teknologisia ja liiketoiminnallisia, systeemipohjaisia ratkaisuja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi.
SDG17 landscape

Yhteistyö ja kumppanuus

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen. Edistämme kestävän kehityksen tavoitteita tekemällä vahvaa yhteistyötä kumppaniyritystemme, sidosryhmiemme ja kampuskaupunkiemme kanssa.

Maailman 10:nneksi paras yliopisto ilmastoteoissa

Jari Hämäläinen
LUT on yksi maailman ja Suomen parhaimmista yliopistoista. Puhtaaseen energiaan, veteen ja ilmaan sekä kestävään liiketoimintaan ja yhteiskuntaan keskittyvä strategiamme tuo meille positiivisia tuloksia.
Jari Hämäläinen
tutkimuksen vararehtori
left

Etenemme kohti tavoiteittamme toteuttamalla LUTin kestävän kehityksen ohjelmaa ja panostamalla ilmastotekoihin sekä tutkimukseen, joka kasvattaa positiivista ympäristökädenjälkeämme. Tavoittelemme hiilineutraaliutta ja raportoimme vuosittain LUTin hiilijalanjäljen.

right

Lue lisää kestävän kehityksen verkostoistamme, raportoinnista ja ohjausjärjestelmistä sekä sidosryhmistämme ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Yhteystiedot