Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden tehdä tohtorin tutkintoon tähtäävää väitöstyötutkimusta ja opintoja seuraavilla tutkimusaloilla:

Tohtoriohjelma kuuluu LUT School of Engineering Sciences –tiedekuntaan, jolla on vahvat kontaktit yritysmaailmaan ja teollisuuteen sekä vahva kokemus yhteistyöstä monen Euroopan maan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös aasialaisten, australialaisten, afrikkalaisten sekä amerikkalaisten partnereiden kanssa.

Tekniikan tohtorin (TkT), yhteiskuntatieteiden tohtorin (YTT) tai filosofian tohtorin (FT) tutkinto muodostuu tohtoriopinnoista (40 op) ja väitöstutkimuksesta, joka tähtää tiedejulkaisujen kirjoittamiseen sekä tutkinnon opinnäytteen eli väitöskirjan laatimiseen ja sen julkiseen puolustamiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmistuville tohtoreille syvällinen teoreettinen ymmärrys omasta tieteenalastaan ja tutkimusalueestaan, sekä kyky tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja ymmärtää sen soveltamismahdollisuudet käytäntöön.

Tohtorikoulutus antaa valmiudet sekä ammattitutkijaksi akateemiselle sektorille että muihin vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.

Systems and Engineering Science Doctorate (SEED) is a MSCA COFUND programme at LUT University. Please find additional information on this SEED page.