Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma tarjoaa mahdollisuuden tehdä tohtorin tutkintoon tähtäävää väitöstyötutkimusta ja opintoja seuraavilla tutkimusaloilla:

Tohtoriohjelma kuuluu LUT School of Engineering Science –tiedekuntaan, jolla on vahvat kontaktit yritysmaailmaan ja teollisuuteen sekä vahva kokemus yhteistyöstä monen Euroopan maan ohella Venäjällä sekä Afrikassa. Yhteistyötä tehdään myös aasialaisten, australialaisten sekä amerikkalaisten partnereiden kanssa.

Tohtorin tutkinto (TkT, FT) muodostuu tohtoriopinnoista (40 op) ja väitöstutkimuksesta, joka tähtää tiedejulkaisujen kirjoittamiseen sekä tutkinnon opinnäytteen eli väitöskirjan laatimiseen ja sen julkiseen puolustamiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmistuville tohtoreille syvällinen teoreettinen ymmärrys omasta tieteenalastaan ja tutkimusalueestaan, sekä kyky tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja ymmärtää sen soveltamismahdollisuudet käytäntöön.

Tohtorikoulutus antaa valmiudet sekä ammattitutkijaksi akateemiselle sektorille että muihin vaativiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin.