Tutkimuksen ydinalueet

left
LUT-yliopisto Yhteiskuntatieteet kaavio
right
left

Kestävä kansalaisuus

Haluamme ymmärtää ihmisten ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua kestävyyttä ja hyvinvointia edistävien järjestelyjen suunnitteluun ja päätöksentekoon yhteiskuntamme eri foorumeilla.

  • Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys
  • Sosiaaliset näkökulmat ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön muutokseen
  • Kansalaisten sitouttaminen sekä vuoropuhelu instituutioiden tai poliittisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden ja kansalaisten välillä
  • Kriittinen lukutaito

Uudistumisen mahdollistava yhteiskunta

Haluamme edistää ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä sekä ymmärtää, mitkä tekijät mahdollistavat yhteiskunnan kestävän uudistumisen uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien avulla.

  • Maailmanlaajuinen kestävyys- ja talouspolitiikka sekä niiden johtaminen
  • Teknologia ja yhteiskunta
  • Strateginen viestintä ja sitoutuminen erityisesti ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen ja teknologian aloilla

 

Ihmisen ja teknologian yhteys

Haluamme ymmärtää ihmisten ja yhteisöjen rooleja sekä käyttäytymistä uuden teknologian ja toimintatapojen edessä samalla kun pyrimme ratkaisemaan planetaarisia kriisejä teknologisin ja taloudellisin keinoin.

  • Tieteen ja teknologian välinen yhteys ja sen yhteiskunnallinen tutkimus
  • Ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristön muutokseen liittyvät kysymykset
  • Uusien teknologioiden eettiset kysymykset

Lue lisää yhteiskuntatieteistä:

Henkilöstö