Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri
Koulutusala
Kauppatieteet
Tiedekunta
LUT-kauppakorkeakoulu
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lahti
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin alkaa 1.12.2024 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Ohjelma on suunniteltu työn ohessa opiskeluun soveltuvaksi.
left

Tietoon ja osaamiseen perustuva uusi talous vaatii johtamiselta erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä kuin tuotannolliseen kokoon ja tehokkuuteen perustuva kilpailu. Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma tarjoaa malleja ja välineitä, joiden avulla edistetään yrityksen kykyä luoda arvoa tiedolla ja osaamisella.

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelman opintokokonaisuus on sinulle, joka haluat ymmärtää syvällisesti tietopääoman roolin tuotannontekijänä. Ohjelmassa opit hahmottamaan monipuolisesti niitä keinoja, joilla voidaan tukea organisaatioiden toimintaa muuttuvassa, verkottuneessa tietotaloudessa.

Mitä Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelija ja tutkijaopettaja kertovat opiskelusta tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Ohjelmassa saat valmiuksia ymmärtää, miten tietoa ja inhimillisiä voimavaroja voidaan hyödyntää teknologisen muutoksen ja globaalin kilpailun synnyttämässä tietointensiivisessä liiketoiminnassa. Tietojohtamisen ja johtajuuden opiskelijana pääset edelläkävijäksi ymmärtämään näitä uusia haasteita ja niiden ratkaisuja ja kehität henkilökohtaista kilpailuetuasi.

Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 op ja se johtaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon. Opintojen kesto on kaksi vuotta.

Maisteriohjelman opinnot sisältävät ydin-, syventymis- ja kieliopintoja.

Opetus ja opiskelu

Tietojohtaminen ja johtajuus -maisteriohjelma on suunniteltu työn ohessa opiskeluun soveltuvaksi. Ohjelman opetus toteutetaan suurimmaksi osaksi intensiiviopetuksena perjantaisin ja lauantaisin joko lähiopetuksena Lahdessa tai verkko-opetuksena. Joissakin tapauksissa intensiiviopetusta voidaan järjestää myös muina arkipäivinä. Perjantain ja lauantain opetus on suurimmassa osassa kursseja klo 10–16/17.

Lähiopetuksen lisäksi yliopisto-opinnot vaativat merkittävästi itsenäistä opiskelua (esim. harjoitustöiden tekeminen) muinakin aikoina. Myös hyvä englannin kielen taito on eduksi, sillä pääosin luettava materiaali on englanniksi. Lisäksi joidenkin kurssien opetuskielenä on englanti, jolloin esim. harjoitustyöt kirjoitetaan englanniksi.

right

Uramahdollisuudet

Ohjelmasta valmistuttuasi sinulla on mahdollisuudet toimia haastavissa asemissa kehittäen ja uudistaen sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioita, esim. kehityspäällikkönä, henkilöstöpäällikkönä tai projektipäällikkönä.

Valtaosa valmistuneistamme etenee urallaan omissa organisaatioissaan, ja jotkut perustavat oman yrityksensä ja toiset siirtyvät kokonaan uudelle sektorille.

Osa opiskelijoistamme on ryhtynyt opintojensa jälkeen itsenäisiksi yrittäjiksi, jotka toimivat erilaisissa tietojohtamiseen liittyvissä kehitystehtävissä.

Katso myös