MORE SIM -tutkimusalusta kehittää uusia simulaatioon perustuvia tekniikoita, jotka edistävät teollista suunnittelua ja valmistusta. Todellisuuden simulointi mahdollistaa teollisuusyritysten kestävän kehityksen ja palveluiden tarjoamisen asiakkaiden tarpeiden perusteella.

Tutkimusalusta edustaa uusinta monitieteistä osaamista innovation, teknologian suorituskyvyn hallinnan, digikaksosten ja kehittyneen simulaation ja mallinnuksen aloilla. Alusta käsittelee myös aihepiirejä kuten esineiden internet, kyberfysikaaliset järjestelmät, digistrategiat, alustat ja ekosysteemit.

MORE SIM -alusta tekee yhteistyötä valmistus-, palvelu-, ohjelmisto- ja digitaalialojen yritysten kanssa. Alusta kehittää digitaalisia työkaluja todellisuuden mallintamiseen tuotteiden elinkaaren alusta loppuun. Virtuaaliset tuotteet kuten digikaksoset, jotka vastaavat todellisia tuotteita ja linkittyvät niihin, ovat avainasemassa siirryttäessä kestävään, nopeasti reagoivaan ja verkostoituneeseen teolliseen tulevaisuuteen

Yhteystiedot

MORE SIM tutkimusalusta edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita