left

Diplomi- tai pro gradu -työ on maisteritutkinnon akateeminen opinnäyte, jossa opiskelija hyödyntää laajalti maisteriopintojen aikana hankkimiansa tietoja ja taitoja tietyn ongelman ratkaisussa. Maisteritutkinnon opinnäytetyöt ovat myös yksi vahvimmista väylistä opiskelijoiden työelämään siirtymisessä.

Vuosittain LUT-yliopistossa tehdään noin 530 diplomityötä ja 270 pro gradu -työtä. Näistä suurin osa toteutetaan yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiantoina.

Miksi teettää diplomi- tai pro gradu -työ?

Yrityksille ja muille organisaatioille maisteritutkinnon opinnäytetyöt avaavat mahdollisuuden

  • teettää laajempiakin toimeksiantoja opiskelijatyönä
  • saada käyttöönsä uutta tietoa ja soveltaa teoriaa käytännön ongelmaan
  • tutustua uuteen potentiaaliseen työntekijään ja rekrytoida hänet.

Minkälainen aihe sopii lopputyöksi?

Diplomi- tai pro gradu -työn aiheeksi soveltuvat erilaiset laajemmat suunnittelu-, kehitys- tai tutkimusaiheet. Lopputöitä voidaan tehdä monipuolisesti erilaisista aiheista, mutta niiden on aina liityttävä opiskelijan pääaineeseen. Aikaisemmin tehtyihin diplomi- ja pro gradu -töihin voi tutustua LUTPub-tietokannan kautta.

Maisteritutkinnon opinnäytetyöt ovat laajudeltaan tyypillisesti noin 80–100 sivuisia ja työn tekeminen vaatii noin 6 kuukauden työmäärän. Diplomi- ja pro gradu -työt tehdään lähes poikkeuksetta yksilötöinä.

right

Ilmoita opinnäytetyöpaikasta

Nopeimmin saat diplomi- tai pro gradu -työpaikkasi opiskelijoille näkyviin ilmoittamalla siitä JobTeaser-portaalissamme.