left

LUTissa on mahdollista työskennellä hyvinkin monialaisesti: akateemisista erityisasiantuntijoista ja opettajista hallinnollisiin tukipalvelutehtäviin konsernitasolla.

Tiesitkö, että meillä työskentelee esimerkiksi hyvinvointiohjaaja, informaatiomuotoilija, käyttötukihenkilö, laatupäällikkö, laboratorioteknikko, nuorempi tutkija, palvelumestari, professori, sihteeri, tietoasiantuntija, tutkija, yliopistomestari, yliopisto-opettaja… ja 1200 muuta? Kaikilla on tärkeä osuus yliopiston yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.

right

Pidämme huolta työntekijöistämme ja kannustamme urakehitykseen: LUT-korkeakoulujen (LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu) sisällä on mahdollista hakeutua uusiin tehtäviin tai tarvittaessa työajan voi jakaa korkeakoulujen kesken, jolloin omaa erityisosaamista voi hyödyntää laaja-alaisesti.  

Tutki ja vaikuta

left

Jos haluat sitoutua kokonaisvaltaisesti oman alasi tutkimukseen, voi LUT tarjota sinulle joustavan tenure track -uran ja mahdollisuuden edetä professorin tehtävään saakka. Yliopisto sitoutuu tutkijan vaiheittaiseen etenemiseen, kunhan tutkija menestyy järjestelmään kuuluvissa arvioinneissa. Tenure trackin kaikilla tasoilla käytetään avointa kansainvälistä hakua.

Opeta ratkaisijoita

left

LUTin tekniikan ja talouden alojen opetustehtäviin rekrytoidaan asiantuntijoita, joilla on paitsi alansa vahva tieteellinen asiantuntemus myös opetuksellista osaamista. Tämä varmistetaan opetushenkilöstön rekrytoinnissa siten, että työhakemukseen liitetään näyteportfolio tai muu selvitys opetusansioista. Monissa professorin tehtävissä annetaan noin 20 minuutin mittainen opetusnäyte omalta alalta. 

Korkeakoulupalveluissa tuet ydintehtäviä

left

Yliopiston tukipalvelutehtäviin rekrytoitavien tärkeä ominaisuus ammatillisen osaamisen lisäksi on avarakatseisuus ja rohkeus uudenlaisiin ratkaisuihin. Arvostamme työntekijöissämme rajat ylittävää osaamista, ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa.

right

Uratarinoita

Tutustu myös