Näitä siirtohaun valintaperusteita käytetään toisesta suomalaisesta yliopistosta siirtoa LUTin kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset tekniikasta kauppatieteisiin ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Hakija voi tulla valituksi LUT-yliopiston School of Business and Management'n kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan ja sitä seuraavaan maisteriohjelmaan, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Hakijalla on yliopistotasoisia, haettuun kandidaatin tutkintoon soveltuvia ja hyväksyttäviä opintoja vähintään 60 opintopistettä, joista haetun ohjelman yleis- ja aineopintoja tai vastaavia yhteensä vähintään 54 opintopistettä suoritettuna hakuajan loppuun mennessä.
  • Hakijalla on siirtoa edeltävänä lukuvuotena suoritettuna vähintään 60 opintopistettä.
  • Hakijan kaikkien opintojen painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
  • Hakijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittamiseen.

Lisäksi hakijalta vaaditaan motivaatiokirje, jossa hakija perustelee, miksi hakee siirtoa.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja (5), asetetaan hakijat paremmuusjärjestykseen opintomenestyksen ja motivaatiokirjeestä annettujan pisteiden perusteella. Opintomenestys sekä motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-5.

Siirtoa edeltävän lukuvuoden 60 opintopistettä tulee olla suoritettuna ja todistus niistä toimitettuna 14.6. klo 15.00 mennessä. Hakijan on kuitenkin jo hakiessaan toimitettava hakulomakkeen liitteenä todistus siihen asti suoritetuista opinnoista ja erillinen selvitys niistä opinnoista, jotka hän toivoo valinnassa huomioitavan ja, joiden tulos on tulossa määräajan puitteissa.

Kauppatieteiden kandiohjelma

Kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Kauppatieteet ovat tärkeässä roolissa kaikilla toimialoilla. LUT-kauppakorkeakoulusta valmistuvat liiketalouden osaajat auttavat yrityksiä ja muita organisaatioita toimimaan kannattavasti ja menestymään kestävällä tavalla.