Olemme kiteyttäneet tavoitteemme kestävän kehityksen ohjelmassa, jonka pohjalta arvioimme ja kehitämme toimintaamme. Kestävän kehityksen ohjelmamme pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja Trailblazers 2030 -strategiaamme.

Eettiset toimintaperiaatteemme (Code of Conduct) varmistavat vastuullisen toiminnan kaikissa LUTin ja sen henkilöstön määräysvaltaan kuuluvissa päätöksissä. Eettiset toimintaperiaatteet takaavat jokaiselle tiedeyhteisömme jäsenelle tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Yliopisto on solminut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen.

LUT-konsernin henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä Opiskelijoiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma edistävät yhdenvertaisuutta ja pyrkivät ehkäisemään ja poistamaan syrjintää. Työ- ja opiskeluyhteisömme kaikkia jäseniä tulee kohdella kunnioittavasti.

LUT-yliopiston vastuullisuusraportit

Raportoimme toimintamme vastuullisuudesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

LUT hyväksyttiin YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen maaliskuussa 2021. Global Compact -vastuullisuusohjelman tavoitteena on saada yritykset ja liiketoiminta kestävän kehityksen ajureiksi. Tutustu Global Compact -raporttimme 2021–2022.

Lisäksi LUT-kauppakorkeakoulu raportoi toiminnastaan YK:n Principles for Responsible Management Education (PRME) -periaatteiden mukaisesti.

LUT-kauppakorkeakoulun PRME-vastuullisuusraportit

Vastuullisuus ulottuu kaikkeen sidosryhmäyhteistyöhömme, joten edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintaa ja sen läpinäkyvää raportointia. Esimerkiksi Lappeenrannan ja Lahden kampustilojen, -toimintojen ja energiatehokkuuden tavoitteet ovat samat kuin kiinteistöjen omistajilla, Suomen yliopistokiinteistöt Oy:llä (SYK) ja Isku Centerillä. 

Muita dokumentteja

Laatujärjestelmämme varmistaa, että toimimme systemaattisesti ja läpinäkyvästi omaa toimintaamme jatkuvasti arvioiden ja parantaen. LUT-yliopiston laadunhallintajärjestelmä on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ulkoisen auditoinnin. Nyt voimassa oleva auditointi on voimassa 16.6.2027 saakka.

LUT on sitoutunut tutkijoiden eurooppalaiseen peruskirjaan sekä Euroopan komission hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteisiin ja tutkimusympäristömme jatkuvaan kehittämiseen. Tästä osoituksena LUTille on myönnetty HR Excellence in Research -laatuleima.

Avoimuuden linjauksessaan LUT-yliopisto sitoutuu noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita. Saavutettavuuselosteemme löydät täältä ja tietosuoja-tietoa täältä.

LUT tuki vuonna 2019 Lappeenrannan ensimmäistä Pride-viikkoa.