left

SCI-MAT-tutkimusalusta vastaa teollisuuden epäorgaanisten materiaalien tarpeeseen ja ottaa huomioon sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ja ympäristökestävyyden. Metallit ja teolliset mineraalit ovat tärkeitä yhteiskunnalle, koska niitä tarvitaan nykyaikaisissa teknologioissa. Kriittisten metallien ja muiden epäorgaanisten raaka-aineiden kierto on tärkeää kestävässä kehityksessä kohti hiilivapautta. Monet nykyteknologioissa käytetyistä metalleista ovat harvinaisia, ja niiden pääasialliset lähteet ovat usein hyvin keskittyneitä ja niiden käyttö eettisesti tai poliittisesti haastavaa.

Arvometallien kerääminen sivutuotteista ja teollisten jätteiden, jäännösten ja sivuvirtojen käsittely ja arvouttaminen ovat SCI-MAT-alustan tutkimuskohteita. Alusta tarkastelee esimerkiksi komposiittiraaka-aineita (äänivallielementit, rakennusaineet) ja maankaivuun liittyviä materiaaleja (tienrakennus, turvalliset kaatopaikkarakenteet). Sivuvirtoja ja jätettä syntyy lähes kaikilla teollisuudenaloilla ja paikallisilla tuotantolaitoksilla. Esimerkkejä tuotantojätteestä ovat sellutehtaiden ja energialaitosten tuhka, sellutehtaiden viherlipeäsakka, terästeollisuuden kuona ja kaivosteollisuuden mineraalijäte. Etenkin mineraalijätteen lisääntyminen on maailmanlaajuinen haaste, koska tuotantomäärät kasvavat, lainsäädäntö kiristyy ja jätteeseen liittyy suuria ympäristöriskejä. Viherlipeäsakka ja erityyppiset tuhkat ovat myös uhka ympäristölle. Maailman teollisuus tuottaa vuosittain satoja miljoonia tonneja tuhkaa, josta saisi kerättyä talteen lukuisia arvometalleja.

right

Yhteystiedot

SCI-MAT tutkimusalusta edistää seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita