Tällä sivulla

LUT School of Energy Systems -tiedekunnassa tutkimus keskittyy ajankohtaisiin haasteisiin osaamisalueinaan energiatekniikka, sähkötekniikka, konetekniikka ja kestävyystutkimus. Täältä löydät organisaatiomme johtavat asiantuntijat ja avainhenkilöt osastoittain.

Energiatekniikan osasto

left

Energiatekniikassa tutkimme energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavaa tekniikkaa ja järjestelmiä tavoitteenamme energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys.

Osaston johtajana toimii Juhani Hyvärinen.

right

Sähkötekniikan osasto

left

Sähkötekniikassa perehdymme sähköenergian muuntoon, käyttöön, siirtoon, sähköjärjestelmien ohjauksiin sekä sähkömarkkinoihin, tähdäten kestävään kehitykseen, energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen. 

Osaston johtajana toimii Jero Ahola.

right

Konetekniikan osasto

left

Konetekniikassa ydinosaaminen löytyy innovatiivisten tuotteiden ja tuotannon digitaalisesta suunnittelusta. Tutkimus muodostaa digitaalisuutta hyödyntävän kokonaisuuden, joka perustuu tuotteen elinkaarijattelun soveltamiseen, jossa huomioidaan suunnittelu, materiaalivalinnat, valmistettavuus, kokoonpantavuus, huollettavuus ja uudelleenkäyttö.

Osaston johtajana toimii Aki Mikkola.

right

Kestävyystutkimuksen osasto

left

Kestävyystutkimus on tärkeä ja monitieteellinen osa LUT School of Energy Systems -tiedekuntaa. Kestävyystutkimuksessa keskitytään luonnonvarojen säästöön ja ympäristövaikutuksiin tähtäimenään kestävä tulevaisuus.

Osaston johtajana toimii Mika Horttanainen.

right

Koulutusohjelmajohtajat

Muu henkilöstö