150
LUT-kauppakorkeakoulu kuuluu parhaan 150 bisneskoulun joukkoon maailmanlaajuisesti (World University Rankings 2023 by subject).
96 %
LUT-kauppakorkeakoulusta valmistuneiden työllistymisprosentti on noin 96 % vuosi valmistumisen jälkeen (Tilastokeskus 2022).
3803 €
LUT-kauppakorkeakoulusta valmistuneilla on valmistumishetkellä alan keskiarvoa (3567 €) paremmat palkat (Suomen Ekonomien vastavalmistuneiden palaute 2021).

Liiketalouden osaajille on kysyntää kaikenkokoisissa yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa. Kauppatieteiden asiantuntijat ymmärtävät, miten yritykset ja markkinat toimivat. Liiketoiminnan ja talouden eri osa-alueisiin perehdytään kandidaattiohjelmassa, jonka jälkeen osaamista syvennetään maisteriopinnoissa.

LUT-kauppakorkeakoulun tutkimus ja opetus painottavat kestävän liiketoiminnan edistämistä. Meillä kehität myös vuorovaikutustaitojasi ja ongelmanratkaisukykyäsi. Voit yhdistää kauppatieteiden opintoihin ainutlaatuisella tavalla tekniikan opintoja, esimerkiksi tuotantotaloutta, teknillistä matematiikkaa tai ohjelmisto-osaamista.

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Opiskelu edellyttää kokopäivätoimista opiskelua, ja sen voi suorittaa noin kolmessa vuodessa. Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnon laajuus on 120 op ja sen voi suorittaa kahdessa vuodessa.

Maisteriopinnot syventävät aiemmassa tutkinnossa tai työelämässä hankkimaasi osaamista ja mahdollistavat erikoistumisen. Valittavanasi on kaksi suomen- ja viisi englanninkielistä ohjelmaa. LUTin kauppatieteiden kandidaatin ohjelmaan valituilla opiskelijoilla on oikeus jatkaa opintojaan maisterivaiheessa ja suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinto.

LUTin kauppatieteiden maisterin tutkinto mahdollistaa hakemisen tieteelliseen jatkotutkintoon: kauppatieteiden lisensiaatin ja kauppatieteiden tohtorin tutkintoon.

Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin alkaa joulukuussa 2023.
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa maaliskuussa 2024.

left
right

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.

Ajankohtaista kauppatieteiden alalta