Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri
Koulutusala
Kauppatieteet
Tiedekunta
LUT-kauppakorkeakoulu
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin alkaa 16.12.2024 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Ohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville. Ensimmäisenä vuonna suoritettavaksi suunnitellut pakolliset kurssit järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena kampuksella. Toisen vuosikurssin pakollisia ja vaihtoehtoisia kursseja toteutetaan myös verkko-opetuksena.
left

Laskentatoimen maisteriohjelmassa opit ymmärtämään yrityksen talouden toimintaa ja johtamista sekä nopeasti muuttuvan globaalin liiketoimintaympäristön asettamien haasteiden ja mahdollisuuksien yhteyttä talouteen. Tämä vaatii vahvoja analyyttisia taitoja sekä kykyä jäsentää monimutkaisia ilmiöitä ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi.

Laskentatoimen osaajana

  • hahmotat ja ymmärrät laajoja yrityskokonaisuuksia ja yrityksen kestävän kilpailuedun ja arvonluonnin näkökulmia;
  • osaat tuottaa taloudellista ja ei-taloudellista informaatiota yrityksen ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille sekä hyödyntää tätä tietoa strategisessa päätöksenteossa ja johtamisessa;
  • tunnet lainsäädännön sekä vastuullisen liiketoiminnan asettamat vaatimukset ja periaatteet ja otat ne huomioon yrityksen johtamisessa.

Mitä Laskentatoimen maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelija ja professori kertovat opiskelusta laskentatoimen maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Laskentatoimi on liiketaloudellisen osaamisen ydintä, jolla on rajapintoja muihin liiketaloustieteellisiin aloihin. Ohjelmassa perehdyt erityisesti rahoituksen laskentatoimen, johdon laskentatoimen ja yritysjuridiikan opintoihin.

Laskentatoimen maisteriohjelma antaa hyvät valmiudet siirtyä työelämään, jossa taloutta ja sen lainalaisuuksia ymmärtäviä asiantuntijoita tarvitaan aina. Kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtava kaksivuotinen koulutusohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville.

Laskentatoimen maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Laskentatoimen maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 op ja se johtaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon. Opintojen suunniteltu kesto on 2 vuotta.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa opiskelet rahoituksen laskentatoimea ja johdon laskentatoimea. Rahoituksen laskentatoimen opintoja tukee yritysjuridiikan kurssitarjonta, kun taas johdon laskentatoimen puolella on vahva kytkentä strategiatutkimukseen.

Rahoituksen laskentatoimen puolella opetuksen ja tutkimuksen keskeisimpiä sisältöjä ovat tilintarkastus, tilinpäätösinformaation analysointi ja hyödyntäminen sekä kansainväliset tilinpäätösstandardit ja kansainvälinen laskentatoimi.

Johdon laskentatoimen opetuksessa ja tutkimuksessa keskeisiä teemoja ovat mm. kustannuslaskenta, strateginen johdon laskentatoimi, suorituskyvyn analysointi ja siihen liittyvät työkalut sekä strategian ja taloudellisen ohjauksen ja valvonnan kytkennät.

Laskentatoimen maisteriohjelmassa annetaan ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa opetusta. Tutkintorakenne koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista ja siihen liittyvästä pro gradu -tutkielmasta sekä sivuopinnoista ja kieliopinnoista.

right

Uramahdollisuudet

Valmistumisen jälkeen sinulla on laaja-alaiset valmiudet sijoittua yritysten asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin.

Tyypillisiä tehtävänimikkeitä työuran alkupuolella ovat mm. controller, analyytikko, konsultti, talouspäällikkö, tilintarkastusassistentti ja sisäinen tarkastaja.

Uran edetessä voit toimia esimerkiksi talousjohtajana tai tilintarkastajana. Voit toimia myös erilaisissa opetustehtävissä tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Katso myös